Lịch công tác
29/09/2019 09:42:36 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG
(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU
(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

30/9/2019

- 8h15’: Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, chuyên viên cao cấp và tương đương (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h45’: Họp giao ban trực tuyến công tác tháng 9/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Tổ TTTT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402 (Họp trực tuyến 3 điểm cầu Hà Nội, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh. Thành phần họp của PHQN, PHTPHCM gồm: Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Phân hiệu).

- 14h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

01/10/2019


- 14h00’: Họp với PHTPHCM về mô hình quản lý dịch vụ công. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, PHTPHCM, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTDVC (PHTPHCM chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

02/10/2019Thứ năm

03/10/2019

- 8h00’: Họp xét điều kiện tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy Văn thư hành chính; Dịch vụ pháp lý trúng tuyển năm 2017 học tại Phân hiệu TPHCM. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, phòng QLĐTĐH, KTBĐCL, CTSV, khoa PLHC, VTLT, PHTPHCM (PHTPHCM chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

-8h30’: Họp xét cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Đại học hệ chính quy. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, phòng QLĐTĐH, KHTC, CTSV, KT&BĐCL, Lãnh đạo, giáo vụ và cố vấn học tập các Khoa, TTTHNN (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 14h30’: Họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm còn lại về hợp tác quốc tế năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng HTQT, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng KHTC (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

04/10/2019


- 14h30’: Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học hình thức VLVH và trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, đại điện BTV Đoàn Trường, giáo vụ, cố vấn học tập các lớp (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.


Xin chào!
Các tin khác