Lịch công tác
04/10/2019 10:04:06 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

07/10/2019

- 9h00’: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2022. Thành phần: BCH Đoàn trường, đại biểu theo giấy mời (BCH Đoàn trường chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- Hiệu trưởng đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng.

Thứ ba

08/10/2019Thứ tư

09/10/2019Thứ năm

10/10/2019


- 14h00’: Họp Quy chế tuyển sinh đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, lãnh đạo các Khoa, Trung tâm (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

11/10/2019

- 8h30’: Họp về danh mục quy trình thủ tục hành chính của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc Trường (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.Các tin khác