Tin tức
09/10/2019 06:27:19 GMT

Bộ Nội vụ triển khai Tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2019

Sáng 8/10/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ đã khai mạc Hội nghị tập huấn Công tác tổ chức cán bộ năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và 80 công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Chương trình tập huấn do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ là công tác có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác này bao gồm nhiều nội dung, từ việc tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy đến tuyển dụng, bố trí, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; thôi việc, nghỉ hưu, chế độ chính sách Chính vì vậy trong bất kỳ thời kỳ nào, công tác cán bộ cũng được coi là vấn đề trọng yếu, có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần đó, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, lãnh đạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, hôm nay Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ. Mục đích của hội nghị nhằm giúp các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cập nhật, tìm hiểu, nắm bắt những nội dung mới về công tác tổ chức cán bộ, được trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này tại đơn vị, qua đó giúp công chức, viên chức nắm được nội dung mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiều nội dung bổ ích được các báo cáo viên trình bày tại Hội nghị

Sau phần khai mạc là nội dung trao đổi của báo cáo viên: ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ triển khai những nội dung cơ bản hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện của Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi các nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng công chức, viên chức; phổ biến và hướng dẫn những nội dung mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộgiải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị.

Phát biểu khai mạc ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Đây là những quy định mới với những thay đổi căn bản trong công tác tổ chức cán bộ. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay công tác cán bộ càng cần được chú trọng, đảm bảo thực hiện các quy trình theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước. Khối lượng công việc và áp lực ngày càng nhiều, các quy định, quy chế ngày càng chặt chẽ trong khi bộ máy, nhân lực lại giảm, cần tinh gọn nên không có cách nào khác là phải tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc. Chính vì vậy, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ và thường xuyên quan tâm, cập nhật các văn bản, nội dung mới để áp dụng trong thực tiễn. Do vậy, những nội dung này cần được phổ biến đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu là công chức, viên chức Bộ Nội vụ tham dự

Trong nhiều năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Nội vụ luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ. Đặc biệt trong năm 2018-2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, nhiều nội dung và nhiệm vụ mới về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được triển khai nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị trong bối cảnh tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt và đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, về tài chính và nhân lực. Nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ đã được trao đổi sôi nổi tại hội nghị, các vấn đề báo cáo viên đưa ra được đông đảo thành viên tham dự rất quan tâm./.

Văn Thủy

Các tin khác