Tin tức
21/10/2019 04:23:22 GMT

Sinh viên Khoa Khoa học Chính trị tổ chức đi nghiên cứu điền dã tại

Huyện ủy Thạch Thất – Thành phố Hà Nội

Tăng cường sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho học viên, sinh viên chuyên ngành Chính trị học, Chính sách công. Ngày 19 tháng 10 năm 2019 Khoa Khoa học Chính trị tổ chức đi nghiên cứu điền dã và học hỏi kinh nghiệm tại Huyện ủy Thạch Thất – Thành phố Hà Nội.

Tham gia buổi học tập thực tế có TS. Lê Thị Vân Anh - Trưởng Khoa Khoa học Chính trị, TS. Hoàng Thị Hương – Phó Trưởng khoa, tập thể giảng viên, sinh viên hai lớp Đại học Chính trị học 17A và 17B và học viên cao học Chính sách công khóa 1. Trong chuyến thực tế, đoàn được nghe báo cáo viên giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Huyện ủy Thạch Thất, hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa xã hội của Huyện, lịch sử phát triển của Huyện và quy trình họp Hội đồng nhân dân cấp Huyện tại địa phương.

 

TS. Lê Thị Vân Anh tặng hoa cho Lãnh đạo Huyện Thạch Thất

Hoạt động thực tế tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất mang lại cho sinh viên, học viên nhiều giá trị bổ ích, góp phần tìm hiểu về lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của Huyện. Bên cạnh đó, còn tạo hứng thú và động cơ học tập cho sinh viên, học viên khi được tiếp cận trực tiếp với cơ quan chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục khuyến khích các hoạt động thực tế gắn với chuyên môn của các học phần chuyên ngành để nâng cao chất lượng đào tạo.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất

tặng quà lưu niệm cho Khoa Khoa học Chính trị

Giảng viên, tập thể học viên, sinh viên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất

Học viên Chính sách công khóa 1 chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Khoa

và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất

Tin, ảnh: Khoa Khoa học Chính trị
Các tin khác