Tin tức
30/10/2019 03:57:44 GMT

Hội thảo khoa học: Định hướng xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Sáng 30/10/2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã trang trọng tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”. Đồng chủ trì hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến,Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện.

Tham dự có sự tham dự của PGS.TS. Trần Khánh Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân; TS Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Bùi Vũ Anh, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội… và nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp cùng đông đảo các thầy cô giáo, viên chức Nhà trường cùng tham dự.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã chia sẻ: Quản trị đại học là các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành trường đại học để nhà trường phát triển và đạt hiệu quả cao nhất. Trong xã hội, quản trị đại học đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị xã hội. Quản trị là yếu tố quan trọng có tính quyết định đối với một cơ sở giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng”.

“Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các các nhà khoa học, nhà quản lý, các Quý vị đại biểu tham dự Hội thảo hôm nay, cùng nhau suy nghĩ, thẳng thắn trao đổi về thực trạng các quy định pháp luật và thực tiến áp dụng mô hình quản trị đại học hiện đại, từ đó xác định những vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị đại học: Đổi mới hệ thống quản trị đại học; Xác định mô hình quản trị đại học hiện đại; Mô hình quản trị đại học trên thế giới và ở Việt Nam; Quản trị và tự chủ đại học; …” – PGS.TS Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh.

Hội thảo là cơ sở cung cấp thêm luận cứ khoa học về quản trị đại học hiện đại; nghiên cứu các mô hình quản trị đại học hiện đại và kinh nghiệm đổi mới mô hình quản trị đại học trên thế giới và Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp để vận dụng trong điều kiện cụ thể của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Tạo diễn đàn khoa học cho các cán bộ, lãnh đạo, viên chức, giảng viên Nhà trường và các nhà khoa học bên ngoài cùng trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học liên quan đến chủ đề quản trị đại học hiện đại phục vụ cho hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

TS.Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo đề dẫn

Trình bày báo cáo đề dẫn, TS Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nêu lên mong muốn được lắng nghe các chuyên gia trong lĩnh vực, các nhà quản lý và toàn thể hội nghị cùng đồng lòng, tranh luận và phản biện trên tinh thần khoa học để xác định được những bước đi tiếp theo trên phương diện quản trị đại học hiện đại của nhà Trường. TS Lê Thanh Huyền nhấn mạnh:Chúng tôi tin rằng đây là sự khởi đầu quan trọng cho chuỗi các hoạt động hợp tác cùng quý vị trên con đường xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại của nhà Trường. Với sự đóng góp của tất cả chúng ta, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ sớm hoàn chỉnh và thực hiện mô hình quản trị đại học hiện đại, góp phần vào sự phát triển bền vững của nhà Trường”.

PGS.TS.Trần Khánh Đức, phát biểu tham luận với nội dungLý thuyết tổ chức và quản trị nhà trường đại học”, tham luận đã nêu bật một số nội dung rất được quan tâm tại hội thảo đó là: Cuộc cách mạng 4.0 làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế xã hội, hình thành “Nhà trường thông minh” nên cần “quản trị thông minh” mới có thể đáp ứng được sự phát triển của đời sống xã hội; Mô hình quản lý, quản trị của các tổ chức khu vực công, trường học đều xuất phát, khởi điểm từ mô hình quản trị trong khu vực tư, khu vực doanh nghiệp; Việt Nam đã đổi mới từ năm 1986 tới nay, nhưng yếu tố thị trường chưa tác động thực sự nhiều tới quản lý nhà trường. Cái cần là dịch vụ, là tự chủ, tự chịu trách nhiệm… PGS.TS Trần Khánh Đức nhấn mạnh: Quản trị phải xuất phát từ lý thuyết tổ chức, khoa học tổ chức. Cần phải chuyển từ quản lý sang quản trị. Quản trị hướng tới công nghệ quản lý. Còn Quản lý là khoa học quản lý. Quản trị thực chất là dựa trên văn hóa tổ chức. Quản trị là hướng đến cả bên trong và bên ngoài tổ chức… Vì vậy, muốn đại học tự chủ thì phải nằm trong sự quản lý rất chặt của nhà nước thông qua luật; còn trường đại học thì phải có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm giải trình rất cao.

PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trình bày tham luận “Kinh nghiệm quản trị đại học ở một số nước trên thế giới và của các trường đại học thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo nghị quyết 77/NQ-CP ở Việt Nam.

PGS.TS Lê Trung Thành đã đánh giá Đánh giá kết quả tự chủ của 12 trường và nhận thấy một số vấn đề đó là: Hội đồng trường tại các trường đại học vẫn mang tính hình thức; Chất lượng nhân sự các trường thí điểm tự chủ thì đội ngũ nhân sự có chất lượng thì tốt hơn. Nhưng minh chứng chưa cho thấy sự tác động rõ nét. Một số trường đã tự chủ thành lập 1 số đơn vị mới, bộ máy mới: ví dụ phòng truyền thông của một số đại học để truyền thông với xã hội và truyền thông nội bộ. Tuy nhiên, tự chủ phải gắn liền với tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình mới là quan trọng. Các trường phải thực hiện kiểm định ở các cấp độ từ kiểm định chương trình, điến kiểm định trường, kiểm định trong nước và kiểm định quốc tế.

PGS.TS. Vũ Thị Phụng – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trình bày tham luận Kỹ năng quản lý hành chính cấp khoa thì cho rằng: Cần phải vận dụng nhiều lý thuyết quản trị vào quản trị đại học hiện đại. Coi trường đại học là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tri thức. Đại học là tạo ra giá trị (kinh tế, tri thức, văn hóa, nhân văn,...) giá trị khác với tiền. Phân biệt nhà quản trị với nhà chuyên môn. Hiệu trưởng là nhà quản trị.

TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu trao đổi, đã nêu: Tự chủ đại học là tất yếu. Vì vậy, các cơ sở đại học muốn tồn tại phải thay đổi, không thay đổi sẽ bị thay thế. Có 3 nội dung tự chủ là: tự chủ học thuật, tự chủ tài chính và tự chủ nhân sự, bộ máy. Vậy ưu tiên cái gì trước? Các đơn vị phải cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp. Vậy thì, đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nếu quản lý hiện đại sẽ bắt đầu từ đâu, lộ trình là gì, nội dung là gì,... các thầy cần xác định.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã thảo luận sôi nổi và tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Quan niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức của quản trị đại học và quản trị đại học hiện đại; Các mô hình quản trị đại học hiện đại; Các nhân tố tác động đến quản trị đại học hiện đại; Sự cần thiết chuyển đổi mô hình quản trị đại học truyền thống sang quản trị đại học hiện đại; Quản trị đại học hiện đại gắn với tự chủ đại học và cách mạng công nghiệp 4.0 (mối quan hệ giữa quản trị đại học và tự chủ đại học; tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với quản trị đại học, thực trạng ở Việt Nam hiện nay); Kinh nghiệm quản trị đại học hiện đại của các trường Đại học trên thế giới và Việt Nam; Thực trạng quản trị đại học ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Đề xuất mô hình quản trị đại học hiện đại phù hợp đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Giải pháp thực hiện quản trị đại học hiện đại ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội qua từng giai đoạn.

Phát biểu bế mạc Hội thảo thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Ban Tổ chức hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến các nhà khoa học, nhà quản lý, các quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu, tích cực viết bài và đến tham dự Hội thảo. Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” đã diễn ra thành công và thu được những kết quả tốt đẹp. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xác định đây là vấn đề lớn, thiết thực đối với các trường đại học trong đó có Trường Đại học nội vụ Hà Nội. Hội thảo thực sự thành công, đã cung cấp nhiều kiến thức lý luận và thực tiễn để các nhà quản lý, các tổ chức chiêm nghiệm và vận dụng.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin bài, ảnh: Văn Thủy - Quang Huy


Các tin khác