Lịch công tác
03/11/2019 12:36:57 GMT
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

04/11/2019

- 8h15’: Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý IV năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành phần theo Thông báo số 79/TB-CTSV ngày 28/10/2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý IV năm 2019 (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 14h15’: Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý IV năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành phần theo Thông báo số 79/TB-CTSV ngày 28/10/2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý IV năm 2019 (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

Thứ ba

05/11/2019

- 8h00’: Họp về Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Ban tổ chức, các Ban giúp việc (Ban thư ký chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h30’: Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, đại biểu theo giấy mời; Khoa PLHC, HCH, KHCT, TC&XDCQ; Giảng viên, viên chức quan tâm; Sinh viên khoa PLHC (Khoa PLHC chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 15h00’: Khai mạc giải thể thao sinh viên chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 48 năm Ngày Truyền thống Nhà trường (18/12/1971-18/12/2019). Thành phần: BCH Đoàn trường, đại biểu theo giấy mời. Địa điểm: Sân nhà H.

Thứ tư

06/11/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lưu trữ học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH, VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h00’: Họp về Chuẩn bị tổ chức hội thảo Quốc tế. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, Trưởng, phó các ban chuyên môn và giúp việc cho hội thảo (Viện NCPT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lưu trữ học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH, VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp góp ý về Quy định sử dụng xe ô tô; Quy chế sử dụng điện. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Trường (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

07/11/2019

- 8h00’: Hội nghị công tác đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến và Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền đồng chủ trì, các thành viên theo Kế hoạch số 2161/KH-ĐHNV ngày 03/10/2019 (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ sáu

08/11/2019




Ghi chú: 13h30’ ngày 09/11/2019: Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2019. Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV
Các tin khác