Tin tức
12/11/2019 10:59:23 GMT

THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH THƯ MỤC HỌC

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, Hội đồng đã triển khai thẩm định giáo trình thư mục học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Trong khuôn khổ lộ trình kế hoạch biên soạn giáo trình, tập bài giảng đáp ứng mục tiêu giảng dạy các bậc đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành của trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại phòng họp Quốc tế D402, trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 36 Xuân La, Tây Hồ Hà Nội, Hội đồng thẩm định giáo trình thư mục học do: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh (Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội) và TS. Lê Thanh Huyền (Phó hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội) biên soạn.

Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2443/QĐ-ĐHNV, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký gồm các Thầy, Cô – các nhà khoa học chuyên môn về lĩnh vực thông tin, thư viện, thư mục đến từ các cơ sở đào tạo có kinh nghiệm gồm: PGS. TS. Trần Thị Quý, TS. Nguyễn Huy Chương (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội), TS. Nguyễn Hữu Nghĩa, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai (trường Đại học Văn hóa Hà Nội), ThS. Phạm Kim Thanh (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

Mở đầu buổi thẩm định, thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và công bố thành phần các thành viên trong Hội đồng thẩm định đi kèm Quyết định.

Tiếp theo, PGS. TS. Trần Thị Quý – Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã điều hành buổi thẩm định giáo trình thư mục học.

Hình 1: Chủ tịch hội đồng thẩm định PGS. TS. Trần Thị Quý điều hành

Thay mặt cho nhóm biên soạn giáo trình, TS. Lê Thanh Huyền trình bày tóm tắt nội dung biên soạn, đồng thời phân tích tính cấp thiết và những điểm mới, cập nhật trong giáo trình thư mục học đã được nhóm triển khai biên soạn.

Hình 2: TS. Lê Thanh Huyền trình bày trước hội đồng

Sau khi nghe phần trình bày của đại diện nhóm biên soạn, các thành viên Hội đồng đã góp ý trực tiếp ngoài phần góp ý bằng văn bản. Ý kiến của các thành viên đều đánh giá rất cao về kết quả của nhóm biên soạn và đồng ý đề nghị Hội đồng thông qua cuốn giáo trình.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đánh giá của các thành viên, PGS. TS. Trần Thị Quý đã tổng hợp, nêu lại và kết luận của Hội đồng: Giáo trình đã đảm bảo về mặt hình thức theo qui định, đồng thời có những ưu điểm, đạt kết quả cao về nhiều mặt, cụ thể: đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính cập nhật và đảm bảo tính sư phạm của một cuốn giáo trình bậc đại học.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Tin,ảnh: Truyền thông

Các tin khác