Lịch công tác
01/12/2019 08:01:05 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

02/12/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng thẩm định cấp Trường tập bài giảng Người dùng tin và dịch vụ thư viện do ThS. Phạm Quang Quyền và ThS. Nguyễn Bích Hạnh đồng chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp về công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, các thành viên Ban Tổ chức, Trưởng, Phó các Ban hội thảo (Viện NCPT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h00’: Họp về việc tổ chức thi trực tuyến. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Văn phòng, phòng KTBĐCL, QLĐTĐH, KHTC, TTTHNN, Đại diện lãnh đạo các Khoa. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h30’: Công bố Quyết định kiểm tra công tác tuyển sinh. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Đoàn kiểm tra, phòng QLĐTĐH. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 16h00’: Họp hội đồng xét chính sách cho sinh viên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

03/12/2019

- 8h00’: Họp đánh giá, phân loại 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp đánh giá, phân loại 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Hội đồng thẩm định cấp Trường giáo trình Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương (Cục Văn thư lưu trữ nhà nước) làm chủ biên. Thành phần: PGS.TS. Dương Văn Khảm chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

04/12/2019

- 8h00’: Họp đánh giá, phân loại 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp đánh giá, phân loại 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ năm

05/12/2019

- 8h00’: Họp về xây dựng Cổng thông tin việc làm cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Văn phòng, phòng CTSV, QLĐTĐH, HTQT, KHTC, TTTHNN (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 9h30’: Họp góp ý dự thảo Qui định chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp các hệ đào tạo trong Nhà trường. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng CTSV, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, KHTC, KTBĐCL, các Khoa/Trung tâm quản lý sinh viên (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 10h00’: Làm việc với Nhóm Nghiên cứu Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; phòng, HTQT, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, KHTC, TCCB, KTBĐCL, CTSV, Văn phòng, TTTHNN (Phòng HTQT chuẩn bị). Phòng họp D402.

- 13h30’: Họp hợp tác với Chuyên gia Nga và Thụy Điển. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Trưởng phòng QLĐTSĐH, khoa VTLT, phòng HTQT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Tiếp Viện Quản trị Chandler về: chuẩn bị công tác tiếp đón chuyên gia tại Hội thảo quốc tế. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ sáu

06/12/2019

- 8h00’: Tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời. Địa điểm: Phòng họp số 2, Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- 14h00’: Tổ chức Hội thảo chuyên đề (Tiểu ban 1) “Nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong cơ quan nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Tổ chức Hội thảo chuyên đề (Tiểu ban 2) “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao trong xu hướng nền hành chính hội nhập và phục vụ”. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 16h45’: Tổng kết Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”. Thành phần: Toàn thể đại biểu dự Hội thảo chuyên đề Tiểu ban 1, Tiểu ban 2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.


Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng
Các tin khác