Lịch công tác
07/12/2019 08:48:10 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

09/12/2019Thứ ba

10/12/2019

- 8h00’: Họp nghiệm thu nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, thành viên Hội đồng, phòng QLĐTĐH (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 13h00’: Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình thế giới và khu vực – hoạt động đối ngoại của Việt Nam hiện nay”. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời (Khoa KHCT chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 14h00’: Họp tổng kết tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, thành viên các ban (Viện NCPT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h30’: Họp góp ý dự thảo Qui định chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp các hệ đào tạo trong Nhà trường. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng CTSV, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, KHTC, KTBĐCL, các Khoa/Trung tâm quản lý sinh viên (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

11/12/2019Thứ năm

12/12/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 16h00’: Tiếp đoàn công tác của Nhật Bản. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

Thứ sáu

13/12/2019

- 8h30’: Họp thẩm định cấp Trường giáo trình Văn bản quản lý nhà nước và kĩ thuật soạn thảo văn bản của PGS.TS. Triệu Văn Cường. Thành phần: PGS.TS. Vũ Thị Phụng chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.Ghi chú: - 7h30’ ngày 14/12/2019 (thứ 7): Khai mạc giải thể thao viên chức mở rộng khối viên chức chào mừng 48 năm Ngày truyền thống Nhà trường (18/12/1971 – 18/12/2019). Thành phần: Đại biểu theo giấy mời (BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên chuẩn bị). Địa điểm: Sân thể thao quận Tây Hồ.
Các tin khác