Lịch công tác
15/12/2019 08:27:24 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

1612/2019

- 8h00’: Hiệu trưởng họp tại Bộ Nội vụ.

- 14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

17/12/2019

- 8h00’: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2019. Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402 (Đảng bộ bộ phận PHQN, Đảng bộ bộ phận PHTPHCM họp trực tuyến).

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá, phân loại năm 2019 lần 2. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban giám hiệu; phòng TCCB, Văn phòng, KHTC, KTBĐCL, QLĐTĐH, QLĐTSĐH; Tổ trưởng Tổ Thanh tra; Công đoàn; Đoàn Thanh niên (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h30’: Họp chuẩn bị cho công tác kiểm định đánh giá chính thức tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thanh phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng và Phó các đơn vị: Văn Phòng, KHTC, TCCB, HTQT, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, KTBĐCL, CTSV, Viện NCPT; các Khoa, Trung tâm; Công đoàn, Đoàn thanh niên (Phòng KTBĐCL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ tư

18/12/2019


- 13h30’: Họp Ban Giám hiệu. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCCB. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h00’: Họp Ban chấp hành Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Thành phần: Ban Giám hiệu, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h00’: Họp Hội đồng trường. Thành phần: PGS.TS. Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng chủ trì; các thành viên Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

19/12/2019Thứ sáu

20/12/2019

- 8h30’: Tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thành phần: Đại diện Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn, Ủy ban kiểm tra công tác công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành nữ công, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn thuộc Công đoàn Trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn bộ phận, đại biểu theo giấy mời (Công đoàn chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng
Các tin khác