Lịch công tác
04/01/2020 09:52:23 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

06/01/2020

- 8h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Hiệu trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Bộ Nội vụ.

Thứ ba

07/01/2020

- 8h00’: Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Trường (VP chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 13h30’: Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Trường (VP chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 16h00’: Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị, tổ chức và toàn thể viên chức, người lao động trong Trường (Phòng TCCB, VP chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV

Thứ tư

08/01/2020

- 8h00’: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2020. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 10h00’: Họp xét kế hoạch công tác năm 2020. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp xét kế hoạch công tác năm 2020. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

09/01/2020

- 8h00’: Họp xét kế hoạch công tác năm 2020. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 10h00’: Làm việc với Nhóm Nghiên cứu Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng HTQT, Văn phòng, phòng QLĐTĐH, TTTHNN (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ sáu

10/01/2020

- Hiệu trưởng dự tổng kết công tác năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh.Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng
Các tin khác