Tin tức
07/01/2020 05:32:00 GMT

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, viên chức,

người lao động năm 2019

Ngày 07/01/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng Trường; Các Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, TS Lê Thanh Huyền, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

Hội nghị công chức viên chức người lao động năm 2019

Năm 2019 là năm cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, với vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, Nhà trường đã thực hiện tốt chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Trong báo cáo trình bày tại Hội nghị đã nêu lên những hoạt động của Nhà trường trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020. Báo cáo chỉ rõ, trong năm vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Nội vụ; sự cố gắng, đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, Nhà trường đã tổ chức triển khai và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị, tổ chức của Trường luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong công chức, viên chức. 

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận hội nghị

Công tác đào tạo sau đại học, năm 2019 Nhà trường tiếp tục triển khai đào tạo 03 ngành trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng gồm Lưu trữ học, Quản lý công, Chính sách công. Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đợt một và đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý công với số lượng 44 học viên tại Hà Nội và Phân hiệu TP Hồ Chí Minh. Ngày 23/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định cho phép Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Luật.

Đối với công tác đào tạo đại học, năm 2019 Nhà trường đã tiến hành công tác tuyển sinh bậc đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số thí sinh nhập học là 17.776 sinh viên. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng được chú trọng, với nhiều nội dung, hoạt động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo các bậc học, ngành học…

Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động cụ thể, Nhà trường đã từng bước tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy, học và công tác kiểm tra, đánh giá. Trường đạt kết quả tốt thể hiện qua các cuộc họp định kỳ được duy trì và đảm bảo cả về nội dung và chất lượng, phù hợp với nhu cầu công việc, chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ công chức, viên chức;… Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và thi đua - khen thưởng từng bước được cải tiến, bảo đảm nguyên tắc công bằng, bình xét đúng người, đúng việc. Công tác tài chính, cơ sở vật chất: quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng và thường xuyên được xem xét điều chỉnh kịp thời, các chế độ của viên chức được bảo đảm, cơ sở vật chất phục vụ điều kiện công tác của giảng viên, giáo viên được chú trọng tăng cường. Công tác Đảng và đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên) tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của mình.

Tổng kết công tác năm là dịp để Nhà trường khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục có nhiều bước phát triển mới trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Xuân Hòa, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

trình bày tham luận

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, tập thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, trong đó định hướng trọng tâm phát triển và tiếp tục xây dựng các ngành học bậc đại học, bậc thạc sĩ theo định hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho nền công vụ và xã hội. Đầu tư có chiều sâu vào công tác đào tạo thông qua hệ thống giáo trình – tài liệu, hệ thống thông tin, đội ngũ nhân sự quản lý. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên. Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế nhằm từng bước quốc tế hóa trong lĩnh vực đào tạo. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đưa các công trình xây dựng vào hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo nguồn thu – chi của Nhà trường trên cơ sở thu đúng và chi để phát triển Nhà trường. Tăng cường cải tiến công tác phục vụ sinh viên, học viên với tiêu chí nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động Nhà trường

Trong chương trình làm việc tiếp theo, hội nghị đã nghe các báo cáo về hoạt động của Công đoàn, Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng quản lý đào tạo đạo học; Phòng Quản lý đào tạo sau đại học… các tham luận đóng góp ý kiến về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác bồi dưỡng, đào tạo… Bên cạnh đó, hội nghị còn đón nhận nhiều ý kiến thảo luận cũng như đề xuất, góp ý sâu sắc của viên chức Nhà trường về một số vấn đề như chế độ khen thưởng, công tác công đoàn, chế độ làm việc, công tác giảng dạy, …

Tại Hội nghị đã bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã biểu dương kết quả các đơn vị đã đạt được trong năm 2019 và khẳng định, kết quả này có được là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng như các Vụ chức năng thuộc Bộ; đặc biệt đó còn là do có sự cố gắng, đoàn kết, gắn bó, hợp tác của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường. Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng cố gắng để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tin bài: Văn Thủy - Quang Huy


Các tin khác