Tin tức
08/01/2020 08:12:55 GMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Sáng 08/012020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí là Phó Hiệu trưởng và toàn thể đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy Nhà trường tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phối hợp với Ban Giám hiệu và các đoàn thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Trường thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên, sinh viên và người lao động trong đơn vị yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Đến ngày 30/12/2019, số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ trường: 19 đơn vị (trong đó 02 Đảng bộ bộ phận và 17 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên: 358 đảng viên, đảng viên dự bị là: 23).

Trong báo cáo công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nêu rõ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, động viên công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ giao; các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định.Công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, công tác bồi dưỡng cán bộ học tập nâng cao trình độ luôn được Đảng uỷ Trường quan tâm, tạo điều kiện.Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên đã được các cấp ủy chủ động quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện, nội bộ đoàn kết nhất trí.Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, trước những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế nhất định trong công tác của Đảng bộ Trường. Qua đó, trong năm 2020, Đảng bộ Trường tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đã biểu dương Đảng ủy Nhà trường, các chi bộ, đảng viên, trong năm qua đã không ngừng nỗ lực thi đua và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị đại hội tốt nhất. Bên cạnh đó cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Nội vụ…

Đồng chí Phạm Ngọc Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết

Cũng tại Hội nghị, một số báo cáo tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển Đảng trong Nhà trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Các tham luận đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2019, phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Chi bộ Phòng Khảo thí

và Đảm bảo chất lượng trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Quang Quyền, Bí thư Chi bộ Khoa Quản lý Xã hội

 và Thông tin thư viện trình bày tham luận tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Để tiếp tục những kết quả đó, trong năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác tuyển sinh, xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể của Nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất; làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy và đạt được nhiều thành công trong năm tới.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng đã biểu dương,
khen thưởng chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tin bài,ảnh: Văn Thủy - Quang Huy
Các tin khác