Lịch công tác
12/01/2020 09:16:38 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

13/01/2020

- 8h00’: Họp Ban Giám hiệu. Thành Họp Ban Giám hiệu. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCCB. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 9h30’: Tổ chức tất niên năm 2019. Thành phần: Ban Giám hiệu, chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; cán bộ, viên chức, người lao động của Trường đã nghỉ hưu (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Làm việc với Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến; Trưởng các đơn vị: Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTDVC. Địa điểm: Trụ sở Bộ Nội vụ.

Thứ ba

14/01/2020

- 8h00’: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp về xây dựng Cổng thông tin việc làm cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Văn phòng, phòng CTSV, QLĐTĐH, HTQT, KHTC, TTTHNN (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

15/01/2020

- 8h30’: Họp nghiệm thu Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2019 - 2030. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ năm

16/01/2020

- 11h30’: Làm việc với Viện Quản trị Chandler, Singapore. Thành phần: Phòng Hợp tác quốc tế chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ sáu

17/01/2020
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng
Các tin khác