Tin tức
13/01/2020 04:34:54 GMTXem tiếp thông tin tại đây:  Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký.pdf

                                            - Danh sách sv các lớp ĐHHCQ trúng tuyển 2019 Đăng ký lớp tín chỉ học phần GDQP và An Ninh.pdf


                                           - Danh sách sv các lớp ĐHHCQ trúng tuyển 2019 không đăng ký lớp tín chỉ học phần GDQP An Ninh.pdf

                                           -  Danh sách sv các lớp ĐHLT hệ CQ trúng tuyển 2019 đăng ký lớp tín chỉ học phần GDQP và An Ninh.pdfCác tin khác