Tin tức
15/01/2020 08:12:19 GMT

Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và đào tao năm 2019

và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Sáng 14/01/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường với sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường và TS. Đoàn Thị Hòa, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Thư ký Thường trực Hội đồng KH&ĐT.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các đại biểu là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT Nhà trường chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các nhà khoa học là thành viên HĐKH&ĐT tại Hội nghị và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị thường niên Hội đồng tới sự phát triển bền vững Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.


PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch HĐ KH

& ĐT, phát biểu khai mạc Hôi nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động khoa học và đào tạo trong năm 2019 và qua đó nêu lên những kết quả đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra những tồn tại và phương hướng cho năm tới. Báo cáo đã cho thấy, hoạt động đào tạo đại học và đào tạo sau đại học năm 2019, Trường đã tiến hành công tác tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số thí sinh nhập học đạt 1.786 sinh viên (giảm 4,78% so với năm 2018).Tổ chức triển khai thực hiện chương trình đào tạo các bậc, hệ theo kế hoạch; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo tại Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam và Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh; xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho 1.400 sinh viên các bậc, hệ; thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường hoạt động giám sát thực hiện công tác dạy và học của giảng viên và sinh viên; thực hiện quy trình nghiệm thu đề cương chi tiết học phần theo học chế tín chỉ các bậc đại học, cao đẳng, đại học liên thông.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp, các khoa và trung tâm đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm trau dồi kiến thức và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên như: các hoạt động giao lưu, chào tân sinh viên năm 2019; tham quan thực tế, thực địa; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, giải thể thao cho sinh viên; nói chuyện chuyên đề. Các câu lạc bộ đã đi vào hoạt động ổn định thu hút sinh viên tham gia, tạo dựng môi trường phát triển toàn diện, lành mạnh, tạo cơ hội cọ sát, trải nghiệm và học tập cho sinh viên.

  Đối với hoạt động đào tạo sau đại học, hiện nay, quy mô đào tạo sau đại học của Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 04 chuyên ngành theo định hướng ứng dụng, bao gồm: Lưu trữ học, Quản lý công, chính sách công và Luật Hiến pháp và luật hành chính. Trong năm 2019 với số học viên của 3 chuyên ngành LTH, QLC và CSC là 158 học viên, đối với chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật hành chính được triển khai truyền thông tuyển sinh cuối năm 2019. Về hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ: Chuyên ngành Lưu trữ học khóa 1: Học viên đã hoàn thành quá trình tích lũy tín chỉ theo CTĐT Thạc sỹ và Nhà trường đã ban hành QĐ giao đề tài luận văn cho 22 HV và các giảng viên hướng dẫn; đã tổ chức Họp hội đồng đánh giá luận văn cho 15 học viên đủ điều kiện bảo vệ. Nhà trường đã họp xét duyệt và giao đề tài luận văn cho chuyên ngành LTHK2 (14 học viên) và 59 học viên chuyên ngành Quản lý công; đối với chuyên ngành Chính sách công K1 vào tháng 1/2020 Nhà trường xét duyệt và giao đề tài luận văn 19 học viên.Trong năm 2019, Phòng QLĐTSĐH và các Khoa chuyên môn đã tích cực xây dựng toàn bộ đề cương chi tiết học phần giảng dạy cho 03 chuyên ngành. Kết quả đã được hội đồng nghiệm thu: 39 đề cương, sẽ tiếp tục nghiệm thu 49 đề cương trong thời gian tới. Việc biên soạn và thẩm định các đề cương chi tiết học phần trình độ thạc sỹ đã nhận được sự đóng góp trách nhiệm và tích cực của các thành viên Hội đồng KH&ĐT.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp với Viện Khoa học tổ chức Nhà nước tổ chức nghiệm thu chính thức 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do viên chức, giảng viên của trường làm chủ nhiệm đề tài. Các đề tài nghiệm thu này được đánh giá và xếp 06 loại Khá và 01 loại Trung bình;Tổ chức họp nghiệm thu 16 đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức. Các đề tài nghiệm thu đều được đánh giá và xếp 01 loại Xuất sắc,14 loại Khá; 01 loại Trung bình; Giao triển khai 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa thực hiện năm 2020;Tổ chức họp và xét công nhận 5 sáng kiến (trong đó 02 loại A, 03 loại B).

Năm học 2018-2019: Trong tổng số 114 đề tài được giao, có 110 đề tài đã được nghiệm thu (chiếm 96,5% trên tổng số đề tài được giao), trong đó có 106 đề tài đạt kết quả (chiếm hơn 96% trên tổng số các đề tài được nghiệm thu). Trường đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ năm vào ngày 19/6/2019 với 24 đề tài đạt kết quả tốt. Trường cũng lựa chọn 2 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt kết quả xuất sắc nhất tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức(kết quả 01 đề tài đạt giải Ba, 01 đề tài đạt giải Khuyến khích).

Hoạt động tư vấn của Hội đồng Khoa học và đào tạo năm 2019, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH &ĐT) trường đã tư vấn ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Tư vấn và thông qua đề án đăng ký mở chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật hành chính trình độ thạc sĩ, đã được Bộ GD&ĐT cấp phép để tuyển sinh và đào tạo năm 2019; Tư vấn và thông qua đề án đăng ký mở chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật trình độ Đại học để tiếp tục tuyển sinh và đào tạo năm 2019; Các thành viên hội đồng khoa học và đào tạo đã tích cực tư vấn, tham gia các hội đồng khoa học đánh giá dự án, đề tài cấp trường, thẩm định giáo trình, tập bài giảng và các Hội thảo khoa học của Nhà trường; Các thành viên hội đồng khoa học và đào tạo của Nhà trường đã tham gia cùng Nhà trường trong hoạt động đào tạo thạc sĩ: tham gia giảng dạy, biên soạn, thẩm định đề cương và hướng dẫn, đánh giá luận văn cho học viên cao học LTH khóa 1 và tiếp tục các khóa học chuyên ngành QLC và Chính sách công.

TS. Đoàn Thị Hoà Trưởng phòng QLĐT SĐH,

thư ký thường trực HĐ KH&ĐT trình bày báo cáo

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tư vấn cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo các trình độ, nghiên cứu khoa học, phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của của Nhà trường trong thời gian tới.

Nhìn chung, các ý kiến tại Hội nghị đánh giá cao nỗ lực, kết quả của Nhà trường trong việc phát triển quy mô, chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học của cả viên chức, giảng viên và sinh viên trong Toàn trường cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng, phát triển nguồn nhân lực. Nhà trường cần có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để phát huy điểm mạnh của Trường, dựa trên đặc thù và lợi thế cạnh tranh nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược phát triển chung, dài hạn của Trường, trong bối cảnh dần tiến đến tự chủ hoàn toàn với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các Viện, Trường, các đơn vị có nhiều uy tín, kinh nghiệm.


Hội nghị đã thu hút được đông đảo người tham dự

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đã tổng kết, tóm lược những nội dung trao đổi, góp ý, tư vấn và đánh giá cao ý kiến tâm huyết của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự. Các nội dung này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, chất lượng đào tạo các trình độ, xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương cũng chân thành gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến toàn thể quý vị đại biểu tại Hội nghị nhân dịp năm mới 2020.

Tập thể quý vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Tin bài: phòng QLĐT SĐH – Quang HuyCác tin khác