Tin tức
05/03/2020 03:21:10 GMT

Kế hoạch tổ chức và thư mời viết bài tọa đàm khoa học
của khoa Quản trị nguồn nhân lực với chủ đề “Mức lương đủ sống
- Lý thuyết, thực tiễn và dự báo xu hướng vận động của Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và đào tạo trong Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung, khoa Quản trị nguồn nhân lực nói riêng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, khoa Quản trị nguồn nhân lực có kế hoạch tổ chức Tọa đàm khoa học Mức lương đủ sống - Lý thuyết, thực tiễn và dự báo xu hướng vận động của Việt Namvới nguồn kinh phí tài trợ từ doanh nghiệp.

Tọa đàm khoa học nhằm tập hợp các ý kiến trao đổi, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, viên chức, giảng viên về lý luận và thực tiễn tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công; tiền lương và thu nhập của người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, định hướng cho Khoa Quản trị nguồn nhân lực tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc đổi mới cơ chế, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời, toạ đàm là cơ sở để khoa Quản trị nguồn nhân lực tiếp tục hoàn thiện đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị nhân lực, xây dựng giáo trình, tập bài giảng… với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao của xã hội.

Thời gian dự kiến: ngày 09 tháng 04 năm 2020 (thứ 5)

Để buổi Tọa đàm khoa học diễn ra thành công, Khoa Quản trị nguồn nhân lực trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho Tọa đàm (chi tiết trong file đính kèm). Rất mong các tác giả gửi bài viết trước ngày 31 tháng 03 năm 2020 để kịp thời cho việc biên tập Kỷ yếu theo địa chỉ: Khoa Quản trị nguồn nhân lực, phòng 506A - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; Đại diện liên lạc: TS. Phương Hữu Từng, điện thoại: 0985.086.185. Địa chỉ email: phuonghuutung@gmail.com.

Xem file đính kèm tại đây: (File đính kèm) Kế hoạch tổ chức và thư mời viết bài tọa đàm khoa học của khoa Quản trị nguồn nhân lực T3-2020.pdf

Tin bài: Khoa Quản trị nguồn nhân lựcCác tin khác