Tin tức
18/03/2020 05:06:03 GMT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN SỐ

Hỗ trợ việc giảng dạy trực tuyến của các Thầy/ Cô và các em sinh viên, học viên các cấp, hệ đào tạo của Nhà trường cả 3 miền. Trung tâm Thông tin - Thư viện xin nhắc lại thông báo:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: Trong thời kỳ phục vụ học tập từ xa, một số bộ sưu tập (như khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên), thư viện số phục vụ đọc online không cần tài khoản. Những bộ sưu tập khác, đề nghị bạn đọc dùng tài khoản để đăng nhập trước khi sử dụng.

1. Đối với sinh viên, học viên các khóa đã được cấp và hướng dẫn sử dụng nếu có khó khăn liên hệ với bộ phận kỹ thuật của TTTV, gồm:

a. Phạm Quang Quyền (0985568817, email: libhuha@gmail.com)
b. Nguyễn Đạt Tiến (0983060778, email: libdata2020@gmail.com)
c. Lê Quang Huy (0989922466);

2. Đối với các Thầy/Cô:
Trung tâm Thông tin - Thư viện cũng đã tạo tài khoản cung cấp cho các Thầy/ Cô theo đề nghị của các Thầy/ Cô 1 lần. Hiện tại, một số Thầy/ Cô có đề nghị tiếp. Xin mời các Thầy/ Cô thực hiện giúp.

2.1. Lập danh sách các Thầy/ Cô đề nghị cấp gồm: Họ tên, ngày sinh, bộ phận công tác, số đt gửi qua email: libdata2020@gmail.com để thư viện cấp tiếp tài khoản để các Thầy/ Cô sử dụng.

2.2. Trong quá trình giảng dạy, các tài liệu tham khảo nào Thầy/ Cô cần sử dụng để đưa lên thư viện số. Xin mời Thầy / Cô upload lên googledrive và gửi địa chỉ liên kết về email: libdata2020@gmail.com để Thư viện up lên thư viện số phục vụ cho việc hỗ trợ giảng dạy của các Thầy/ Cô và học tập của các em sinh viên, học viên.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Các tin khác