Tin tức hoạt động hợp tác Quốc tế
08/05/2020 04:32:38 GMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI THAM DỰ TẬP HUẤN

TRIỂN KHAI “DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ CÁC XU HƯỚNG VIỆC LÀM

CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM – MOTIVE”

Tiếp theo các hoạt động của Dự án Đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE (Dự án), ngày 25/4/2020 và ngày 06/5/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tham dự buổi tập huấn trực tuyến giữa các trường đại học tại Việt Nam, là thành viên của Dự án do Trường Đại học Hà Nội chủ trì. Tham dự có các giảng viên, viên chức đại diện cho Nhà trường đến từ phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tin học Ngoại ngữ, Đoàn Thanh niên và đại diện các trường đại học khác như Đại học Thái Nguyên, Đại học Hạ Long, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tại buổi tập huấn, Trường Đại học Hà Nội (HANU) - đơn vị điều phối quốc gia, đã báo cáo kết quả quá trình triển khai Dự án từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai và những yêu cầu khi thực hiện Dự án. HANU cũng hướng dẫn cụ thể cho các thành viên Quy trình triển khai và phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học, sinh viên và doanh nghiệp; giữa các vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ tin học (IT), cán bộ hành chính (Admin). HANU đồng thời đề nghị các đơn vị xúc tiến hoạt động truyền thông Dự án tới sinh viên và doanh nghiệp, chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của Dự án.

Dự án MOTIVE là dự án hợp tác xuyên quốc gia, trên cơ sở mối quan hệ đối tác đa phương giữa các tổ chức giáo dục Châu Âu và một số trường đại học trên thế giới. Dự án ra đời nhằm hỗ trợ công tác quản lý và cải cách hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua việc tạo ra một cơ quan đánh giá, giám sát, theo dõi, tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường đại học ở Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ giúp cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại các trường đại học. Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngay cơ hội khởi tạo hồ sơ cá nhân và ứng tuyển trực tiếp trên cổng thông tin trực tuyến, các em có năng lực và kỹ năng làm việc sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cơ quan, tổ chức thuộc cả khu vực công và khu vực tư. Ngoài ra, Dự án cũng hướng đến phát triển năng lực của các trường đại học tại Việt Nam, hướng tới tiếp nhận công cụ và phương pháp theo dõi, giám sát, lưu trữ dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dữ liệu từ các trường đại học sẽ phát triển tiếp tục trên nền tảng Dự án Voyage (Dự án Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018).


                                                         Tin bài: Phòng Hợp tác quốc tế


Các tin khác