Tin tức
08/05/2020 09:50:59 GMTNội dung chi tiết xem trong các thông tin dưới đây:
  1. Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (học tại Trụ sở chính Hà Nội): TB 678/TB-ĐHNV;
  2. Danh mục ngành, chuyên ngành và tổ hợp môn xét tuyển thẳng: DanhMuc;
  3. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: Mẫu phiếu số 1, Mẫu phiếu số 2, Mẫu phiếu số 3, Mẫu phiếu số 4

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại tư vấn tuyển sinh 0243 7533659; Hotline: 1900 099996

Các tin khác