Tin tức
08/05/2020 10:04:42 GMT

Nội dung chi tiết xem trong các thông tin dưới đây:
  1. Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (học tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh) : TB 680/TB-ĐHNV;
  2. Danh mục ngành, chuyên ngành và tổ hợp môn xét tuyển thẳng: DanhMuc;
  3. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: Mẫu phiếu số 1, Mẫu phiếu số 2, Mẫu phiếu số 3, Mẫu phiếu số 4

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại tư vấn tuyển sinh 028 3895 2372 - 028 3984 8118
Các tin khác