Tin tức
10/06/2020 11:24:24 GMT

HỘI NGHỊ

Xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học

chuyên ngành Quản trị thông tin

Sáng ngày 10/6/2020 tại phòng A104, Khoa Quản lý xã hội – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyên gia về xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản trị thông tin. Quản trị thông tin không phải là một chuyên ngành mới ở trên thế giới và ở Việt Nam. Sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức, “thông tin trở thành nguồn lực cho sự phát triển của mỗi quốc gia” tạo nên sự kết nối giữa các nguồn lực: Nhân lực, vật lực, tài lực. Chuyên ngành Quản trị thông tin ra đời sẽ đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong đào tạo nhân lực cho xã hội nói chung và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Thông tin Thư viện tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng. Vì vậy, hội nghị được tổ chức với mục tiêu tạo nên sự kết nối giữa cơ sở đào tạo với nhà tuyển dụng, kịp thời bổ sung kiến thức thực tiễn bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội. Hội nghị cũng là dịp để Khoa Quản lý xã hội tiếp thu các ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các lãnh đạo đến từ cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động cũng như cựu sinh viên của Khoa góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo của Nhà trường.

Tham dự hội nghị, về phía khách mời có TS. Nguyễn Hữu Nghĩa – Nguyên Phó trưởng khoa Thông tin Thư viện, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; TS. Nguyễn Mạnh Hải – Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ths. Nguyễn Thị Minh Trung – Trưởng phòng, Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Ông Dương Đình Hòa – Giám đốc Công ty Cổ phần thông tin và Công nghệ số IDT; Ông Trần Tiến Khang – Đại diện Công ty Cổ phần quản lý thư viện hiện đại. Ngoài ra, khoa Quản lý xã hội cũng nhận được nhiều tham luận góp ý về chương trình đào tạo của các nhà tuyển dụng, chuyên gia trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện không có điều kiện tham dự trực tiếp hội nghị.

Về phía Nhà trường có sự tham dự của TS. Lê Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng, cũng là chủ tọa của Hội nghị. Bên cạnh đó hội nghị cũng nhận được sự quan tâm của các khoa, phòng ban chức năng của nhà trường với sự tham gia của TS. Trần Việt Hà – Phó Trưởng khoa Văn thư Lưu trữ; Ths. Phạm Quang Quyền – Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện; TS. Phạm Thị Vân – Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo Đại học. Ngoài ra, hội nghị còn có sự hiện diện của toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa Quản lý xã hội.

Khai mạc hội nghị, Chủ tọa hội nghị - TS. Lê Thanh Huyền cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu đã đến dự và tham gia hội nghị. Tiến sĩ giới thiệu khái quát về bối cảnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản trị thông thuộc ngành Thông tin – Thư viện. Hội nghị được tổ chức với mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, doanh nghiệp và đơn vị chức năng trong nhà trường để đảm bảo xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực thông tin phù hợp với sự phát triển của xã hội, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi lấy ý kiến về một số vấn đề như: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, khung chương trình đào tạo, khả năng thực hiện các mục tiêu trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin.


Ts. Lê Thanh Huyền Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Với cương vị vừa là nhà quản lý, đại diện cơ sở đào tạo và nhà tuyển dụng, TS.Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng việc tổ chức hội nghị chuyên gia về xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin là rất kịp thời, đáp ứng yêu cầu xã hội. Nhiều học phần trong chương trình đào tạo đã tập trung vào hoạt động ứng dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức như: Quản trị thông tin khách hàng, quản trị thông tin phục vụ doanh nghiệp. TS. Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị nhóm soạn thảo chương trình cần thận trọng trong việc xác định tên học phần, tổ chức nội dung của từng học phần cụ thể trong khối kiến thức chuyên ngành Quản trị thông tin như: Tự động hóa trong quản trị thông tin, Quản trị hệ thống thông tin. TS. Nguyễn Hữu Nghĩa còn nhấn mạnh vào khả năng mở rộng vị trí việc làm và tính kế thừa giữa các học phần thuộc chuyên ngành Quản trị thông tin.

Dưới góc nhìn của một nhà quản lý, TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng xây dựng chương trình đào tạo cần phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Tiến sĩ, việc xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin cần phải cụ thể hóa các mục tiêu về kỹ năng, kiến thức, khả năng tự chủ, chịu trách nhiệm và các học phần tương ứng đáp ứng các mục tiêu đó. Trong quá trình xây dựng đề cương chi tiết học phần, cơ sở đào tạo cần có sự phân chia cân đối trong từng học phần giữa nội dung lý thuyết và nội dung thực hành, trong đó tập trung chủ yếu vào kỹ năng thực hành. Tập trung xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết từng học phần tương ứng và cân đối giữa các hình thức tổ chức giảng dạy lý thuyết – thực hành theo hướng tăng thời lượng số giờ thực hành, điều này cũng được Ths. Nguyễn Thị Minh Trung đến từ Viện Thông tin khoa học xã hội đồng tình và nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, ông Dương Đình Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin trong xã hội “thông tin là nguồn lực cho sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc”. Nhà tuyển dụng đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm soạn thảo và định hướng ứng dụng của khung chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin theo quan điểm tiếp cận về công nghệ thông tin. Tuy nhiên nhà tuyển dụng cảm thấy băn khoăn về tính khả thi khi triển khai trong thực tế bởi sự tác động của nhiều yếu tố như: Hạ tầng công nghệ, nhân lực, chính sách thông tin. Vấn đề chủ đạo mà nhà tuyển dụng, nhà quản lý quan tâm nhất đó là “người học sẽ làm được gì?”, vì vậy vị trí việc làm là yếu tố cần nhấn mạnh và quan tâm hàng đầu của các cơ sở giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của cựu sinh viên của Khoa nhấn mạnh vào việc đa dạng hóa hình thức đào tạo thông qua tổ chức song song hình thức đào tạo chính quy và đào tạo hệ vừa học vừa làm nhằm tạo điều kiện cho người học được tiếp cận với chuyên ngành Quản trị thông tin.

Về phía nhà trường, hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các khoa, phòng ban chức năng có liên quan trực tiếp đến xây dựng chương trình đào tạo. TS. Phạm Thị Vân cho rằng, trọng tâm của chuyên ngành theo hướng ứng dụng về lĩnh vực thông tin, vì vậy cần điều chỉnh số tín chỉ của các học phần chuyên ngành và các học phần cơ sở ngành theo hướng tăng số tín chỉ các học phần chuyên ngành và giảm số tín chỉ các học phần cơ sở ngành. Nhóm biên soạn có thể cân đối giảm bớt số tín chỉ của các học phần về nghiệp vụ xử lý nội dung thông tin (Phân loại tài liệu, tóm tắt chú giải tổng quan), học phần nhập môn (Nhập môn Quản trị thông tin,...) và tăng số tín chỉ của các học phần chuyên ngành như: Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu,...TS. Trần Việt Hà khẳng định việc xây dựng chương trình đào tạo phải theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo áp dụng vào thực tiễn hoạt động của từng cơ sở giáo dục cho phù hợp linh hoạt. Qua nghiên cứu chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin, TS. Trần Việt Hà nhận thấy rằng giữa ngành Lưu trữ học và Thông tin Thư viện có sự tương đồng nhất định thông qua quá trình tổ chức và sử dụng thông tin đáp ứng nhu cầu tin trong xã hội, vì vậy TS. Trần Việt Hà bày tỏ mong muốn có thể áp dụng một số học phần trong chuyên ngành Quản trị thông tin vào chuyên ngành Lưu trữ học. Cùng quan điểm trên, Ths. Trần Thị Phương Thúy cũng nhấn mạnh vào khả năng áp dụng một số học phần trong chuyên ngành Quản trị thông tin vào chuyên ngành Văn hóa truyền thông.

Như vậy phần lớn các chuyên gia, nhà khoa học đều đánh giá cao việc xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin theo nhu cầu của thực tiễn góp phần định hướng nghề nghiệp của người học góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trong quá trình diễn ra hội nghị, TS. Lê Thanh Huyền đã giới thiệu với các nhà khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia về mục tiêu, cơ sở (nhân lực, hạ tầng công nghệ, hợp tác quốc tế, chính sách) để thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin trong thời gian tới.

Sau hơn 3 giờ trao đổi và thảo luận sôi nổi, Hội nghị đã kết thúc với nhiều ý kiến tham vấn mang tính định hướng và thực tiễn cho xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin theo hướng ứng dụng. Kết thúc tọa đàm, TS. Lê Thanh Huyền đã tổng hợp các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu đồng thời khẳng định Khoa sẽ có sự cân nhắc để hoàn thiện chương trình đào tạo thông qua xác định chuẩn đầu ra và đề cương học phần, đồng thời thay mặt Nhà trường, TS. Lê Thanh Huyền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý vị đại biểu đã nhiệt tình tham gia hội nghị và có những tham vấn rất hữu ích cho Khoa Quản lý xã hội và Nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại hội nghị:


                                                                         Tin bài và hình ảnh: Quang Huy, Khoa Quản lý xã hộiCác tin khác