Tin tức
18/06/2020 10:37:44 GMT

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học:

“Đổi mới chính sách tiền lương ở Việt Nam trong thời kỳ

hội nhập hướng tới mức lương bảo đảm cuộc sống”

Sáng 18/6/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Đổi mới chính sách tiền lương ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hướng tới mức lương bảo đảm cuộc sống”. PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tham dự hội thảo. Nhiều chuyên gia nổi tiếng như PGS.TS Trần Đình Thiên, GS.TS Phan Trung Lý, Phạm Chi Lan… và đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp quan tâm cùng tham dự.

Đồng Chủ trì Hội thảo TS.Phạm Minh Huân (bên phải), Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia; PGS.TS Nguyễn Bá Chiến (giữa), Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu; TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trường; các giảng viên, chuyên viên của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường; các giảng viên và các em sinh viên ngành Quản trị nguồn nhân lực cùng tham dự.

Hội thảo khoa học được diễn ra dưới sự chủ trì của TS.Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia; PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết: Hội thảo sẽ làm rõ một số vấn đề lớn sau: Một là, Cơ sở lý luận về chính sách trả lương cho công chức, viên chức, người lao động; Hai là, Kinh nghiệm trả lương của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam; Ba là, Thực trạng và giải pháp tiền lương của công chức, viên chức, người lao động khu vực công hướng tới mức lương bảo đảm cuộc sống; Bốn là, Thực trạng và giải pháp tiền lương của người lao động khu vực doanh nghiệp hướng tới mức lương bảo đảm cuộc sống”.

Theo các chuyên gia về tiền lương ở Việt Nam thì đều coi mức lương đủ sống là hướng đi đúng chuẩn mực của các thị trường lao động Việt Nam, trong điều kiện phát triển và hội nhập. Đó không chỉ là mức lương cho người lao động trong ngành may như ý nghĩa nguyên thuỷ lúc đầu. Nó có thể sẽ là chuẩn mực lương chung, trả cho nhiều loại lao động làm công ăn lương của thị trường lao động Việt Nam. Bộ luật lao động năm 2019 của Việt Nam, đã có cố gắng định nghĩa và phân biệt khái niệm này. “Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ phù hợp với các điều kiện phát triển của xã hội”.

Hiện nay, trong thị trường lao động Việt Nam, đang có sự chênh lệch giữa các mức thấp nhất về lương cho các đối tượng thuộc khu vực công (CB,CC,VC) và khu vực tư (Công nhân, người lao động). Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể để đánh giá mức lương tại Việt Nam hiện nay có đảm bảo mức đủ sống hay chưa vẫn là điều khiến nhiều người đặc biệt quan tâm. Các ý kiến sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học đã đi sâu phân tích những mặt được và chưa được của chính sách tiền lương hiện nay ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đa số các ý kiến cho rằng, mức lương hiện nay đối với người lao động nói chung và công chức, viên chức nói riêng là vẫn còn chưa xứng tầm với thực tế.

Theo TS Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chủ trì hội thảo đã mở đầu với tham luận “Lương đủ sống nhìn từ góc độ luật pháp và thực tiễn” đã chỉ ra thế nào là lương tối thiểu và lương đủ sống, từ việc đáp ứng nhu cầu tối thiểu bước đi đầu tiên hướng đến mức lương đủ sống. TS Phạm Minh Huân cũng đã đề ra việc cần thiết cải cách chính sách tiền lương hướng tới mức lương đủ sống, cần phải có mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

Bàn về mức lương đủ sống, TS Phạm Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: “Trong điều kiện Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, lương tối thiểu Việt Nam cần hướng tới phải là mức lương tối thiểu đủ sống. Điều này có nghĩa là công thức tính lương tối thiểu của Việt Nam đã áp dụng từ năm 2010 đến nay cần phải thay đổi để loại bỏ những bất cập trong cách tính lương tối thiểu nhằm phản ánh mức lương tối thiểu theo đúng nghĩa là lương tối thiểu đủ sống, đáp ứng mức sống tối thiểu, cơ bản nhưng tử tế cho người lao động”.

Đa số các ý kiến của chuyên gia nổi tiếng như Trần Đình Thiên, Phạm Chi Lan, Phan Trung Lý… và nhiều ý kiến của các chuyên gia là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn, các trường đại học, học viện đều tập trung vào việc phân tích nêu bật chủ đề của hội thảo, trên tinh thần cởi mở, tâm huyết với những ý kiến của mình, điều đó đã đóng góp cho hội thảo có thêm những góc nhìn toàn diện, đa chiều từ lý thuyết đến thực tiễn.

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

phát biểu bế mạc Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm tập hợp ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, viên chức, giảng viên về lý luận và thực tiễn tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực công; tiền lương và thu nhập của người lao động khu vực doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, định hướng cho Khoa Quản trị nguồn nhân lực tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc đổi mới cơ chế, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hội thảo cũng tạo ra cơ hội để Khoa Quản trị nguồn nhân lực, các Bộ môn thuộc Khoa tiếp tục hoàn thiện đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo đại học; xây dựng giáo trình, tập bài giảng Tiền lương - Tiền công, Chính sách phát triển nguồn nhân lực, Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Định mức lao động... với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”.

Thông qua Hội thảo là dịp tăng cường thông tin trao đổi giữa Nhà trường, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà quản lý, các thầy, cô giáo và các em sinh viên những vấn đề liên quan đến tiền lương, chính sách tiền lương, và mức lương đủ sống cho người lao động. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng là dịp để các giảng viên có thêm những góc nhìn lý luận từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tiền lương góp phần bổ sung thêm những kiến thức, phương pháp lý luận và thực tiễn để áp dụng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thiện tốt hơn cho giáo trình và bài giảng.

Thay mặt cho Ban tổ chức, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn các nhà khoa học, những học giả, những cán bộ tâm huyết đã dành nhiều tình cảm và có bài tham dự hội thảo, mong muốn có những ý kiến, góp phần bổ sung kiến thức, kinh nghiệp vào các nội dung bài giảng, giáo trình của Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng cảm ơn và ghi nhận những quan tâm đóng góp thông qua các quà tặng, học bổng của doanh nghiệp doanh nhân đến với các em sinh viên Nhà trường.

Một số bên lề Hội thảo của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tặng sách và trao học bổng cho sinh viên của Nhà trường:


Tin bài: Văn Thủy - Quang HuyCác tin khác