Tin tức
22/06/2020 11:20:59 GMT

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CÔNG”

Sáng ngày 20/06/2020, tại Hội trường T5, Trung tâm Thông tin thư viện, Khoa Khoa học chính trị tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Quy trình, phương pháp, kỹ thuật xây dựng chính sách công”.

Tham dự buổi nói chuyện có PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đồng thời là diễn giả. Cùng một số thầy cô lãnh đạo đơn vị, giảng viên thuộc trường; toàn thể giảng viên Khoa Khoa học chính trị, học viên lớp cao học Chính sách công khóa I, sinh viên ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công.

Ảnh: TS. Hoàng Thị Hương phát biểu khai mạc

Trong khuổn khổ buổi nói chuyện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu chia sẻ hai cách tiếp cận xây dựng chính sách công ở Việt Nam: từ trong các văn kiện của Đảng và từ thực tiễn của đời sống xã hội. Ngày nay, cách tiếp cận chính sách công từ thực tiễn của đời sống xã hội đang được quan tâm với những phương pháp, cách thức tư duy mới, gắn với xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và sáng tạo. Trong quá trình đó, Chính phủ phải xây dựng chính sách để phát triển quốc gia, đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết của đời sống xã hội; đảm bảo được lợi ích chính đáng của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Muốn vậy phải khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng chính sách như: làm rõ vai trò, trách nhiệm của những cơ quan soạn thảo, ban hành chính sách; khắc phục những bất cập trong quy trình soạn thảo, chỉnh sửa, thông qua chính sách… Trong quá trình chia sẻ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quy trình, phương pháp, kỹ thuật xây dựng chính sách công, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu cũng đặt ra những vấn đề gợi mở đối với giảng viên, học viên, sinh viên liên hệ với những công việc cụ thể của bản thân trong học tập, công tác về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự say mê, cống hiến và nâng cao năng lực, kết quả học tập và làm việc.

Ảnh: Diễn giả chia sẻ nội dung chuyên đề “Quy trình, phương pháp và kỹ thuật xây dựng chính sách công”

Buổi nói chuyện chuyên đề diễn ra trong không khí cởi mở của tinh thần khoa học với cách truyền đạt lôi cuốn của diễn giả đã giúp giảng viên, học viên, sinh viên ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công mở rộng về kiến thức đồng thời thắp lên ngọn lửa đam mê học tập và nghiên cứu khoa học.

Ảnh: Giảng viên, học viên lớp K1 Cao học Chính sách công


Ảnh: Giảng viên, sinh viên ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
Các tin khác