Tin tức
05/10/2020 08:42:51 GMT
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2020 THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. Trụ sở chính tại Hà Nội

II. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam
  • Quyết định số 2071/QĐ-ĐHNV ngày 05/10/2020:

III. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quyết định số 2072/QĐ-ĐHNV ngày 05/10/2020:

Các tin khác