Tin tức
15/10/2020 04:59:35 GMT
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch học tập các chuyên đề đầu khóa năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên đại học liên thông hệ chính quy; học viên đại học, đại học liên thông hình thức VLVH trúng tuyển năm 2020
Đề nghị truy cập đường dẫn sau để xem lịch chi tiết: Lịch học chuyên đề đầu khóa đối với các lớp Liên thông 2020
Các tin khác