Quản trị - Thiết bị
13/01/2013 09:42:17 GMT

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

-Trụ sở làm việc: Phòng A101, A102, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại : (04) 3 7532 864 - máy lẻ 222; (04)37532954

-Hộp thư: vanquynhdhnv@gmail.comI. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Quản trị - Thiết bị

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ

1

Trần Văn Thuận

Q. Trưởng phòng

tranvanthuan1965@yahoo.com

2

Hoàng Tuấn

Phó Trưởng phòng

hoangtuan1168@yahoo.com.vn

3

Trương Văn  Đỉnh

Chuyên viên

xuandinhnv@gmail.com

4

Dương Quang Phú

Chuyên viên

duongquangphu20875@gmail.com

5

Đàm Thị Thanh Vân

Chuyên viên

maymauxanh83@gmail.com

6

Đoàn Văn Thắng

Lái xe


7

Lê Đình Quý

Lái xe


8

Phạm Đình Mức

Kỹ thuật điện


9

Nguyễn Minh Triệu

Kỹ thuật nước


10

Ngô Văn Long

Bảo vệII. Giới thiệu Phòng Quản trị - Thiết bị

         Phòng Quản trị - Thiết bị được thành lập theo Quyết định số 207/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản trị - Thiết bị là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng cơ bản, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật; lập dự án cải tạo, sửa chữa, mua sắm và bảo dưỡng các trang thiết bị; thanh lý tài sản.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch về công tác xây dựng cơ bản; quản lý, theo dõi, giám sát thi công, nghiệm thu các công trình xây dựng. Bảo trì, cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc Trường;

2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hàng năm, ngắn hạn, dài hạn. Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị;

2.3. Tham mưu, trình Hiệu trưởng ký ban hành các quy định: nội quy bảo vệ cơ quan, quản lý tài sản cố định, tài sản công cụ, vật liệu; quản lý và sử dụng điện, nước; phòng cháy, chữa cháy; phòng chồng bão lụt; sửa chữa tài sản cố định, mua sắm vật tư, văn phòng phẩm và quy chế sử dụng xe ô tô.

2.4. Kiểm tra việc sử dụng tải sản, thiết bị điện, nước của các đơn vị, cá nhân trong Trường

2.5. Quản lý cơ sở hạ tầng nằm trong khuôn viên Nhà trường bao gồm: Nhà, đất, tường rào bảo vệ, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước trong Trường.

2.6. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính: Tổ chức kiểm tra, thống kê tài sản định kỳ hàng năm; thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ đã hết thời hạn sử dụng theo quy chế quản lý tài sản của Trường và quy định của Nhà nước;

2.7. Quản lý tổ xe (xe ô tô và người lái), điều xe ô tô phục vụ hoạt động của Trường theo quy định; phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính theo dõi, định mức nhiên liệu, duy tu bảo dưỡng xe ô tô của Trường;

2.8. Đảm bảo cung cấp điện, nước; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão lụt;

2.9. Thực hiện công tác bảo vệ toàn trường, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tài sản trong Trường;

2.10. Tổ chức, quản lý sử dụng nhà để xe công chức, viên chức và người học;

2.11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao


Các tin khác