Quản trị văn phòng
13/02/2019 04:03:38 GMT

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Sơ lược lịch sử hình thành

Khoa Quản trị văn phòng từng có các tên gọi là “Hành chính văn phòng (giai đoạn 2001-2004), Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện (giai đoạn 2004 - 2008), Quản trị văn phòng (giai đoạn 2008 đến nay). Khoa Quản trị văn phòng quản lí các ngành học Quản trị văn phòng (bậc đại học và cao đẳng), Thư ký văn phòng (bậc cao đẳng).

Đến tháng 2/2019, Khoa Quản trị văn phòng có 26 viên chức (23 giảng viên, 03 chuyên viên) được chia thành 4 tổ bộ môn (Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng, Văn bản, Kế toán - Thống kê).

Ngành Quản trị văn phòng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã có nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp: Bậc đào tạo cao đẳng từ năm 2006 đến 2019 có 11 khóa tốt nghiệp; bậc đào tạo đại học được đào tạo từ năm 2012 đến 2018 có 04 khóa tốt nghiệp.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Quản trị văn phòng có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và thấp hơn trong lĩnh vực quản trị văn phòng, thư ký văn phòng, kế toán, thống kê và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Mục tiêu - Sứ mạng

- Mục tiêu ngành học:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, các hoạt động đào tạo của Khoa Quản trị văn phòng nhằm đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực quản trị văn phòng và thư ký văn phòng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhiệm được công việc của người trợ lý, tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo và chuyên viên; thực hiện được công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- S             Sứ mạng:

Sứ mạng của Khoa Quản trị văn phòng nhằm giúp người học phát huy những năng lực tiềm ẩn của chính mình với một văn hoá giáo dục hiện đại; xây dựng chương trình đào tạo chất lượng về khoa học quản trị, khoa học hành chính văn phòng góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

            4. Thành tựu nổi bật

- Sinh viên tốt nghiệp:

Ngành Quản trị văn phòng được đào tạo ở bậc đào tạo cao đẳng từ năm 2006 đến 2018 có 10 khóa tốt nghiệp; bậc đào tạo đại học được đào tạo từ năm 2012 đến nay có 03 khóa tốt nghiệp.

Số sinh viên tốt nghiệp từ 2006 đến nay có 3.595 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Trong đó, ngành học Quản trị văn phòng có 3.301 sinh viên, ngành thư ký văn phòng có 294 sinh viên (nếu phân theo bậc học: đại học Quản trị văn phòng có 1.010 sinh viên, cao đẳng có 2.585 sinh viên).

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm:

Năm 2018, Khoa tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ngành Quản trị văn phòng và cao đẳng Thư ký văn phòng có kết quả: trên 98% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đúng ngành được đào tạo (Trong đó, 40% người đang làm trong cơ quan Nhà nước, 31% đang làm cho doanh nghiệp tư nhân, 20% số người được hỏi làm việc trong các tập đoàn lớn, trong khi chỉ có 6% làm việc trong công ty nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài).

Sinh viên đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được người sử dụng lao động đánh giá cao đã góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Khoa và Nhà trường. Đây cũng là yếu tố giúp cho công tác tuyển sinh đại học từ năm 2012-2018 luôn thành công và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

         - Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học:

Khoa đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, nói chuyên đề, hội thi nghiệp vụ, tham quan khảo sát thực tế:

Năm 2008, Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện (Nay là các Khoa Quản lí xã hội, Khoa Quản trị văn phòng) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường về “Đào tạo nguồn nhân lực Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập”.

+ Năm 2012, đồng tổ chức tọa đàm khoa học “Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng trong các trường đại học và cao đẳng Việt Nam”;

+ Năm 2014, Khoa Quản trị văn phòng tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

+ Năm 2015, Tổ chức tọa đàm Quản trị văn phòng hiện đại”;

+ Năm 2018, tổ chức tọa đàm khoa học “Định hướng phát triển ngành Quản trị văn phòng tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh hội nhập khu vực và Quốc tế”.

- Tổ chức các cuộc thi:

Tổ chức cuộc thi “Hội thi soạn thảo văn bản giỏi” (năm 2010, 2011,2012); Tổ chức hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (năm 2016, 2017, 2018, 2019).

- Các hoạt động định hướng nghề nghiệp:

Với quan điểm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo cái gì xã hội và doanh nghiệp cần chứ không phải đào tạo cái gì mình có”, Khoa Quản trị văn phòng đã chủ động tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về liên kết đào tạo, tuyển dụng như: Tập đoàn Intracom (Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng ngày 26/8/2016), Tập đoàn Hoa Sao (Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng năm 2008); Tập đoàn Bellsystem 24 Hoa Sao; Trung tâm hợp tác Giáo dục quốc tế IECD (Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng ngày 26/8/2016), Tập đoàn Empire; Công ty CP lưu trữ và số hóa HT; Công ty Lean, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Công ty Savis vv.

+ Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên” hằng năm;

+ Tổ chức ngày Văn phòng Việt Nam 28/8 hằng năm;

+ Tổ chức đào tạo kỹ năng “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”; đào tạo “Kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp” vv.

+ Tổ chức các “Chương trình tham quan khảo sát về công tác văn phòng” tại các tập đoàn, cơ quan quản lý nhà nước;

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Văn phòng nghề và nghiệp”, “Văn hóa công sở” vv.

+ Chủ trì và biên soạn Chương trình khung và bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh công chức văn phòng thống kê xã, phường, thị trấn theo đề án 1956 và Đề án 1600 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia xây dựng chương trình khung bồi dưỡng các chức danh lưu trữ (Lưu trữ viên trung cấp, lưu trữ viên, lưu trữ viên chính); tham gia đào tạo cho cán bộ Lào và Campuchia.

Với sự nỗ lực của tập thể viên chức, các hoạt động của Khoa đã đem lại hiệu quả thiết thực cho sinh viên, tạo sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và cơ quan sử dụng lao động.

- Các hoạt động từ thiện:

Hằng năm Câu lạc bộ Quản trị văn phòng trẻ tổ chức 2 đến 3 chương trình thiện nguyện, từ thiện:

+ Năm 2016: Chương trình “Tết yêu thương” tại Suối Nánh, Đà Bắc, Hòa Bình; Chương trình Giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể (Chương trình gây quỹ);

+ Năm 2017: Chương trình “Tết yêu thương lần 2” tại Thèn Sìn, Phong Thổ, Lai Châu;

+ Năm 2018: Chương trình “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu (thôn Tiên Cầu – xã Hiệp Cường – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên);

CLB Văn phòng Trẻ - Khoa Quản trị văn phòng - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kết hợp với CLB Tình nguyện viên Thủ đô, Đoàn TN Cơ quan TW Đoàn, Đoàn TN Ban tổ chức TW, Đoàn TN Ban dân vận TW và Đội TNXK Đại học Công Đoàn đã tổ chức chương trình tình nguyện " ĐÔNG ẤM CHO EM 2018 " tại huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá (khu vực miền núi bị thiệt hại do mưa lũ trong đợt hè 2018) và huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (khu vực miền núi có đông đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống).

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Khoa Quản trị văn phòng có 26 viên chức được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành và tâm huyết. Khoa có 04 tổ bộ môn chuyên ngành:

6. Thông tin liên hệ:

- Trụ sở: Phòng 406, 407 nhà A - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

- Điện thoại: 02437532864 (bấm máy lẻ 232);

- Email: khoaquantrivanphong@gmail.com

7. Một số ảnh hoạt động:

Ảnh: Đội ngũ giảng viên của Khoa Quản trị văn phòng

Các tin khác