Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam
13/01/2013 11:32:07 GMT

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

- Trụ sở làm việc: Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.6263230 – 0510.6263232 Fax: 0510.6263239

- Email: dhnv.csmt@gmail.com

-Địa chỉ website: http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
I.Cơ cấu tổ chức

1.Lãnh đạo

         - Giám đốc:            Ths. Trần Đình Thảo     

         - Phó Giám đốc:     Lê Phước Xưng   

         - Phó Giám đốc:     TS. Ngô Sỹ Trung  

2.Các phòng ban

         -Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên

         -Phòng Hành chính – Quản trị - Tổ chức

         -Phòng Tài chính – Kế toán

         -Phòng Khoa học công nghệ - Thông tin thư viện

         -Tổ giảng viên chuyên ngành

         -Tổ giảng viên cơ bản

II.Danh sách cán bộ, viênchức Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

STT

Họ và tên

Chức danh

Hòm thư

I.Ban giám đốc

1

Ths. Trần Đình Thảo

Giám đốc

sinhthaodn@gmail.com

2

Lê Phước Xưng

Phó Giám đốc

phuocxungnvdn@gmail.com

3

TS. Ngô Sỹ Trung

Phó Giám đốc

ngosytrung01@yahoo.com

II.Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên (0510.6263232 – máy lẻ 101)

1

Hồ Phan Lâm Trường

P.Trưởng phòng

truongcdnv@gmail.com

2

Trần Nguyên Thùy Minh

Chuyên viên

minhthuynoivu@gmail.com

3

Phạm Hoàng Vũ

Chuyên viên

hoangvu1886@gmail.com

4

Lê Thị Diệu

Chuyên viên

ledieu@gmail.com

5

Phan Văn Thịnh

Chuyên viên

phanthinh76@gmail.com

6

Đặng Thị Thùy Dung

Chuyên viên

Thuydung15061987@gmail.com

7

Nguyễn Quang

Giảng viên

nguyenquang.it@gmail.com

8

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

trangnv.it@gmail.com

9

Phan Thị Thu

Giáo viên

phanthucdnv@gmail.com

10

Nguyễn Thụy Ánh Ly

Trợ giảng

anhly1990@gmail.com

11

Huỳnh Trọng Dũng

Chuyên viên

huynhtrongdungdtu@gmail.com

12

Trần Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Tranhongnhung109@yahoo.com

13

Nguyễn Thị Lâm Duyên

Chuyên viên

duyenntl@bshc.com.vn

III. Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức (0510.6263.230 - máy lẻ 108)

1

Huỳnh Ngọc Dũng

Trưởng phòng

ngocdungdnk4@gmail.com

2

Trương Văn Anh

Chuyên viên

truongtheanhqb@gmail.com

3

Hồ Công Tuyến

Chuyên viên

khanhlinhtk2007@gmail.com

4

Phạm Thanh Huệ

Chuyên viên

phamthanhhue282@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chuyên viên

thuynguyenck@gmail.com

6

Thân Đức Hiếu

Cán sự

 

7

Nguyễn Thị Kim Phượng

Cán sự

kimphuong1179@gmail.com

8

Đoàn Quang Việt

Cán sự

quangvietnvmt@gmail.com

9

Nguyễn Văn Hương

Nhân viên

 

10

Nguyễn Bướm

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nhân viên

 

12

Mai Thị Bé

Nhân viên

 

13

Nguyễn Ngọc Thắng

Bảo vệ

 

14

Nguyễn Bá Trương

Bảo vệ

 

15

Huỳnh Mua

Bảo vệ

 

16

Huỳnh Thanh Lương

Bảo vệ

 

17

Trần Đình Giang

Lái xe

 

18

Nguyễn Trọng Hoàng

Lái xe

 

19

Huỳnh Thị Chín

Nhân viên

 

IV. Phòng  Tài chính – Kế toán (0510.6263.234 – máy lẻ 210)

1

Nguyễn Thị Tâm

Trưởng phòng

tam.nvmt@gmail.com

2

Huỳnh Thục My

Kế toán viên

thucmy.nvmt@gmail.com

3

Hồ Thị Thùy Nga

Kế toán viên

thaochi.tcdn@gmail.com

4

Huỳnh Thảo Chi

Kế toán viên

thuynga.nvmt@gmail.com

V. Phòng Khoa học công nghệ – Thông tin thư viện (0510.6263.235máy lẻ  205, 304)

1

Trương Thị Thủy

Trưởng phòng

truongthithuy.edu@gmail.com

2

Hồ Thị Bích Thủy

Chuyên viên

bichthuydhnv@gmail.com

3

Nguyễn Thị Tâm Huyền

Cán sự

nguyentamhuyen@gmail.com

4

Nguyễn Đức Vĩnh Thắng

Chuyên viên

vinhthangktvt@gmail.com

5

Nguyễn Quang Ngọc

Cán sự

quangngoc8x@gmail.com

6

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Trợ giảng

Nguyenthicamha19@gmail.com

7

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên

thanhtuan.ckq@gmail.com

VI. Tổ Giảng viên chuyên ngành (0510.6263.235máy lẻ 202, 206)

1

Hồ Thị Mộng Tuyền

Tổ trưởng

mongtuyendhnv@gmail.com

2

Lê Thanh Hùng

Giảng viên

lehungcdnv@gmail.com

3

Trần Thị Ngọc Ny

Giảng viên

ngocnytran@gmail.com

4

Lê Thu Huyền

Giảng viên

lethuhuyen2005@gmail.com

5

Hoàng Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

quynhtrang207@gmail.com

6

Đặng Thị Đào Trang

Trợ giảng

dangdaotrang@gmail.com

7

Trần Thị Trung

Trợ giảng

minhtrung.tran90@gmail.com

VII. Tổ Giảng viên cơ bản (0510.6263.235 - máy lẻ 211, 201)

1

Hoàng Sĩ Nguyên

Tổ trưởng

hoangsiqn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Lệ Hữu

Giảng viên

lehuunguyen.84@gmail.com

3

Đoàn Thị Hương Thảo

Giảng viên

huongthaodhsp@gmail.com

4

Lê Thanh Toàn

Giảng viên

toanlek10@gmail.com

5

Võ Thị Thanh Thúy

Giảng viên

thanhthuydhnv.edu@gmail.com

6

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

nguyenthanh.nv@gmail.com

7

Lê Vĩnh Hoàng Linh

Giảng viên

hoanglinh0902@gmail.com

8

Huỳnh Thị Thu Hiền

Giảng viên

huynhhien253@gmail.com

9

Lê Phước Quang

Giáo  viên

lequang8008@gmail.com


III.Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung được thành lập theo Quyết định số 493 QĐ-BNV ngày 31/5/2012 của Bộ Nội vụ trên cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng, để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Theo quyết định thành lập, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

1. Vị trí chức năng

1. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Phân hiệu Quảng Nam) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

Phân hiệu Quảng Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phân hiệu có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Tên Phân hiệu bằng tiếng Việt: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

- Tên tiếng Anh: Campus of HaNoi University of Home Affairs in Quang Nam.

- Tên viết tắt: HUHAQNA.

- Trụ sở chính: Tại tỉnh Quảng Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ môn học, giấy xác nhận theo quy định.

3. Phối hợp các đơn vị liên quan của Trường phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học.

4. Tham gia tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân hiệu.

6. Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp với năng lực của Phân hiệu và quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định.

8. Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tham mưu các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

9. Tiếp nhận, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và thực hiện ký kết hợp đồng thời vụ theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

10. Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; được Nhà nước giao hoăc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được vay vốn, được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo sự phân công của Hiệu trưởng.

12. Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về đội ngũ viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

13. Xuất bản và phát hành Nội san Phân hiệu, các ấn phẩm khoa học; phối hợp với các đơn vị của Trường biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chính quyền địa phương các cấp theo quy định.

15. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Giám đốc và các Phó Giám đốc

b) Các phòng chức năng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin – thư viện.

c) Các khoa chuyên môn

- Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học;

- Khoa Hành chính và Pháp luật;

- Khoa Quản lý Nhân lực và Xã hội;

- Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ;

d) Các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ

- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

- Trung tâm Dịch vụ công.

2. Chế độ làm việc

2.1. Giám đốc

a) Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phân hiệu được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phân hiệu trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phân hiệu.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Phân hiệu, Giám đốc đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị thuộc Phân hiệu.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Giám đốc điều hành công tác, giải quyết công việc của Phân hiệu.

2.2. Phó Giám đốc

a) Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Giám đốc trong thời gian Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Giám đốc ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu

Trưởng, Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Phân hiệu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức và người lao động thuộc Phân hiệu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu và của Trường.

4. Các bậc đào tạo tại cơ sở

Là một bộ phận của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Cơ sở miền Trung có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực nội vụ cùng các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

-Các ngành đào tạo của bậc Đại học:

+ Quản lý nhà nước;

+ Quản trị văn phòng;

+ Quản trị nhân lực;

+ Lưu trữ học.

-Các ngành đào tạo của bậc Cao đẳng:

+ Quản trị nhân lực;

+ Quản trị văn phòng;

+ Văn thư lưu trữ;

+ Hành chính học;

+ Dịch vụ pháp lý.

-Các ngành đào tạo bậc trung cấp:

+Hành chính văn phòng;

+ Hành chính văn thư.

Bên cạnh đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp, Cơ sở miền Trung thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và doanh nghiệp các lĩnh vực như: Văn thư, Lưu trữ, Thư viện, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Quản lý nhà nước, và các lĩnh vực do Bộ Nội vụ quản lý.

Phát huy thế mạnh trong công tác đào tạo chuyên sâu về ngành Nội vụ, trong những năm qua, Cơ sở miền Trung đã cung cấp cho xã hội nói chung và ngành Nội vụ nói riêng một số lượng không nhỏ nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng chuyên sâu, biết nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung đã có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng trong các lĩnh vực Nội vụ; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân; khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

IV. Những thành tích nổi bật của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Các danh hiệu đạt được

-Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ngày 23/6/2011 về việc đã có nhiều thành tích công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 30/01/2011 về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

-Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 01/11/2010 về việc có thành tích thực hiện dự án xây dựng Cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội khu Đô thị mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Và một số bằng khen, giấy khen của các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác.

Một số hình ảnh nổi bật của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014

Hội thảo khoa học “Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ”

Hội thảo Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hội trại “Sáng tạo trẻ 2014”

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng đọc sách hiệu quả” cho học sinh, sinh viên

Cơ sở miền Trung


Các tin khác