Đảng bộ
13/01/2013 11:51:51 GMT

I. Đặc điểm tình hình

            Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ; Đảng bộ hiện có 85 đảng viên tên tổng số 214 cán bộ, công chức, viên chức (chiếm 40%); đảng viên nữ 50 đồng chí (chiếm 58,82%); đảng viên có trình độ đại học, trên đại học 68 đồng chí (chiếm 80%); đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 12 đồng chí (chiếm 15,78%).

Trước đây, Đảng bộ có 9 chi bộ, đến tháng 12/2008 Đảng uỷ quyết định thành lập thêm 03 chi bộ, kết hợp chia tách, sáp nhập, kiện toàn cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Nhà trường, khoa, phòng, trung tâm, cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc trên tổng số 17 phòng, khoa, trung tâm, cơ sở Đà Nẵng thuộc Trường. Trong đó 11 chi bộ tại Hà Nội, 01 chi bộ tại cơ sở của Trường ở Đà Nẵng.

 

II. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Triệu Văn Cường

1963

 

Bí thư, Hiệu trưởng.

2

Nguyễn Cao Hoành

1954

 

Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng.

3

Trịnh Gia Hiểu

1957

 

UV thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và Phụ trách VPĐU, BTCB, Phó TP. HC-TC.

4

Nguyễn Thu An

 

1976

ĐUV, BTCB, Trưởng khoa QLNL.

5

Lê Thanh Huyền

 

1968

ĐUV, BTCB, Trưởng khoa VHTTXH, GĐ TTTTTV.

6

Bành Thị Ngọc Liên

 

1959

ĐUV, BTCB, Trưởng phòng ĐT.

7

Trần Đình Thảo

1959

 

ĐUV, BTCB, GĐ CSĐN.

8

Đỗ Thị Thanh Mỹ

 

1977

ĐUV, Bí thư Đoàn trường.

9

Trần Xuân Hoà

1961

 

ĐUV, BTCB, Phó TP. KH-TC.

 

III. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ :

1.      100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X và XI của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XI), nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết của Đảng Bộ Nội vụ và nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường.

2.      Đảng bộ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, lành mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” theo tiêu chí.

3.      Hàng năm Đảng bộ Nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị “ Trong sạch, vững mạnh” đủ để sức lãnh đạo Đảng bộ làm tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

4.      100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 15-20% cho bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

5.      Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; có trên 75% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị cấp trên khen thưởng.

6.      Tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong mỗi năm mỗi chi bộ kết nạp được từ 1-2 đảng viên mới.

7.      Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc, Đoàn trường đạt tiên tiến xuất sắc; công tác Quốc phòng đạt đơn vị trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ; Dân quân tự vệ đạt đơn vị quyết thắng, Nhà trường có nếp sống văn hóa, văn minh, xanh, sạch, đẹp.

8.      Tuyển sinh hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp trong năm đạt 100%, trong đó khá giỏi đạt 97%, 100% học sinh, sinh viên được lên thẳng lớp.

9.      70% các môn học có giáo trình do Trường biên soạn, 30% sử dụng giáo trình của các trường Đại học có thương hiệu. Xây dựng và phát triển các nghành học mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

10.  Tiếp tục thực hiện đề án Nâng cấp Trường lên Đại học Nội vụ. Phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo. Đến năm 2011 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ và 10% đạt trình độ tiến sỹ. Năm 2015 có ít nhất 65% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ và 20% đạt trình độ tiến sỹ.

11.  Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị phục vụ đào tạo từ năm 2010 đến năm 2015.

12.  Mở rộng liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

Các tin khác