Tin tức
20/04/2021 02:45:54 GMT
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy và đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2021 (đợt 1)

Đề nghị truy cập đường dẫn dưới đây:
2. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển số 1 (xét tuyển Đại học Liên thông VLVH);
3. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển số 2 (xét tuyển Đại học Liên thông chính quy).
Các tin khác