Hợp tác Quốc tế
07/03/2013 11:35:09 GMT

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Trụ sở làm việc: Phòng B402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội;

- Điện thoại: 043.7532.864, máy lẻ 109;

- Email: hoptacquocte.dhnv@gmail.com
I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Hợp tác quốc tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Trần Thị Lan Anh

Q. trưởng phòng

tranthilananh.huha@gmail.com

2

Nguyễn T. Ngọc Hiên

Phó trưởng phòng

ngochien.huha@yahoo.com

3

Đng Phương Linh

Giảng viên

phuonglinh.hanu@gmail.com

4

Nguyễn Thị Tố Loan

Chuyên viên

loannguyencz@gmail.com

5

Phạm Lê Huyền Trang

Chuyên viên

huyentranghuha@gmail.com

II.Giới thiệu Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định 608/QĐ-ĐHNV ngày 22/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở tách ra từ Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học.

Trong định hướng chiến lược phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội luôn chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế. Những năm qua, Trường đã không ngừng duy trì và thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế ở nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Nga, Pháp, Áo, Cuba, Lào, Campuchia…nhằm thực hiện các dự án đào tạo, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường, tích cực gia nhập mạng lưới quốc tế về giáo dục đại học… góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

1. Vị trí, chức năng
         Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác phát triển, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
        
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý hoạt động hợp tác của Trường;
         - Mở rộng, phát triển các mối quan hệ và hình thức hợp tác; khai thác các nguồn tài trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan;
         - Chuẩn bị nội dung văn bản ký kết, tổ chức ký kết và phát triển các thỏa thuận song phương, đa phương với các đối tác nước ngoài;
         - Thẩm định, quản lý và kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp tác của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án hợp tác khi được Hiệu trưởng phân công;
         - Chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đối với các chương trình, dự án, đề án hợp tác trong nước khi được Hiệu trưởng phân công;
         - Chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
         - Quản lý hoạt động đoàn ra, đoàn vào của Trường; thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế theo quy định;
         - Chủ trì biên tập, thẩm định dịch thuật tài liệu, phiên dịch trong các hội nghị, hội thảo quốc tế; chủ trì biên soạn thư từ, tài liệu của Trường trong các hoạt động hợp tác quốc tế;
         - Tư vấn, hỗ trợ thông tin hợp tác quốc tế cho các đơn vị và công chực, viên chức, sinh viên trong Trường;
         - Phối hợp với các đơn vị liên quan quảng bá, phát triển thương hiệu, hình ảnh của Trường trong nước và quốc tế;
         - Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường đảm bảo an ninh, chính trị liên quan đến hợp tác quốc tế;
         - Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về hoạt động hợp tác theo quy định; định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động hợp tác của Trường;
         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường
1.    Hoạt động đoàn ra, đoàn vào
         Từ khi còn trực thuộc Phòng Quản lý khoa học và sau đại học, bộ phận Hợp tác quốc tế, nay là Phòng Hợp tác quốc tế, đã tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức trên 40 đoàn ra khảo sát, học tập kinh nghiệm, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác; đoàn vào làm việc và ký kết Bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài: Mỹ, Pháp, Canada, Hà Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Argentina, Singapore, Malaysia…
2. Hoạt động Hội thảo, Dự án, Đề án
         - Tổ chức Hội thảo có yếu tố nước ngoài và tham gia một số Hội thảo quốc tế
         - Xúc tiến triển khai Dự án ODA- Áo;
         - Triển khai xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2014-2020”;
         - Hỗ trợ các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xây dựng đề án tìm kiếm các nguồn tài trợ nước ngoài.
3. Hoạt động ký kết, hợp tác
         - Đã ký Bản ghi nhớ với các đối tác:
         + Trường Đại học Nhân văn Quốc gia Nga;
        + Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD);
        + Trường Đại học Niagara – Hoa Kỳ;
         + Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba;
         + Đại học quốc gia Lào;
        + Cục Lưu trữ Quốc gia Campuchia.
         - Đặt quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài: Đại học Andrews – Mỹ; Đại học Apollos – Mỹ; Trường Đào tạo nghề Madison – Mỹ…
         - Liên kết đào tạo thạc sỹ “Quản trị nhân lực và Luật trong dịch vụ công” với Trường ĐH Lyon 2 – Cộng hòa Pháp;
         - Trở thành thành viên của Cộng đồng các Trường Đại học khối Pháp ngữ (AUF).

IV. Một số hình ảnh hoạt động của Phòng Hợp tác quốc tế

TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, PGS.TSTriệu Văn Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cùng cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế chụp ảnh kỷ niệm với Ngài Thomas Loidl – Đạisứ Cộng Hòa Áo tại Việt Nam trong chuỗi hoạt động xúc tiến Dự án ODA – Áo

Ban Giám hiệu Nhà trường và Phòng Hợp tác quốc tế làmviệc với

Công ty Bitmedia - Áo

Ban Giám hiệu Nhà trường làm việc với lãnh đạo Cục Lưu trữ quốc gia Campuchia

Ban Giám hiệu Nhà trường làm việc với Đoàn Trường ĐH Nhân văn Quốc gia Nga và Viện Nghiên cứu toànNga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD)

tại trụ sở chính Hà Nội


Ban Giám hiệu Nhà trường làm việc với Đoàn Trường ĐH Nhân văn quốc gia Nga và Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD) tại Cơ sơ Đào tạo Miền Trung

PGS.TS Triệu Văn Cường - Hiệu trưởng Nhà trường ký kết bản nghi nhớ hợp tác với ngài James J. Maher – Chủ tịch Trường Đại học Niagara

TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Cục Lưu trữ Quốc gia Cu ba


Các tin khác