Trung tâm Thông tin thư viện
13/01/2013 11:28:21 GMT

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

-Trụ sở làm việc: Toà nhà H, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,

số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

-Điện thoại: 04.37532864, máy lẻ 111

-Email quản trị thư viện điện tử: thuvien7@gmail.com

-+ Truy cập theo địa chỉ IP: http://113.190.240.60

+ Truy cập theo địa chỉ tên miền: http://thuviennoivu.dreamlib.vn

Hoặc truy cập thông qua website của Trường, mục Thông tin – Thư viện.I.Danh sách cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin thư viện

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ PHÒNG

EMAIL

1

Ths. Phạm Quang Quyền

Giám đốc

H202

P. Giám đốc

ĐT: 129

thuvien7@gmail.com

2.

Ths. Nguyễn T. Hồng Nhung

Giảng viên

H204

P. Nghiệp vụ

ĐT: 111

nhunghongvtlt@gmail.com

3.

Ths. Ngô T.Thu Huyền

Giảng viên

H402

Phòng đọc

ĐT: 128

ngohuyen474@gmail.com

4.

Luyện Thị Trang

Thư viện viên

H301

Phòng báo, tạp chí.

ĐT: 126

luyenthitrang@gmail.com

5.

Vũ Hải Âu

Thư viện viên

H204

P. Nghiệp vụ

ĐT: 111

haiau.vu85@gmail.com

6.

Lê Quang Huy

Thư viện viên

H303

Phòng máy

ĐT: 127

huychip.org@gmail.com

7.

Phạm Thị Luân

Phục vụ

Trung tâm TTTV


II.Giới thiệu Trung tâm Thông tin thư viện

1.Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng thu thập, bảo quản, quản lý, cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu khoa học và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho công chức, viên chức, người học phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng và triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin - thư viện hàng năm, ngắn hạn, dài hạn;

2.2. Lập kế hoạch bổ sung, sưu tập nguồn tài nguyên thông tin dạng in ấn, điện tử phù hợp với mục tiêu, tiêu chí đào tạo của Trường. Thanh lọc những tài liệu cũ, kém chất lượng để đảm bảo chất lượng nguồn thông tin theo quy định;

2.3. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong, ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường. Thu nhận, bảo quản các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn, luận án của công chức, viên chức và người học, chương trình đào tạo, tập bài giảng, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các tài liệu khác;

2.4. Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu sách mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác đến bạn đọc; hướng dẫn bạn đọc mượn giáo trình, sách, báo và tài liệu tham khảo. Tổ chức in ấn các loại sách, giáo trình, tài liệu tham khảo của Trường;

2.5. Tổ chức các khoá học hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn thực hành nghiệp vụ cho sinh viên chuyên ngành thư viện;

2.6. Quản lý viên chức thuộc Trung tâm. Quản lý kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Trung tâm theo quy định;

2.7. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo quy định về công tác thông tin, thư viện. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và phục vụ bạn đọc.Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin;

2.8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu theo quy định của Trường và quy định của pháp luật; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, giảng dạy và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội về lĩnh vực khoa học thông tin và thư viện.

2.9. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với các Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc các trường đại học trong và ngoài nước. Tham gia tổ chức Liên hiệp thư viện các trường đại học, Hiệp hội thông tin - thư viện Việt Nam và các Hiệp hội thư viện quốc tế;

2.10. Tổ chức ngày Hội đọc sách trong Nhà trường và tham gia dự thi ngày Hội đọc sách quốc gia;

2.11. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng và báo cáo đột xuất theo quy định;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

III.Những thành tích nổi bật của Trung tâm Thông tin Thư viện

         Từ khi trở thành Trung tâm Thông tin - Thư viện độc lập, cơ cấu tổ chức gồm có giám đốc và các phòng chức năng riêng. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã ngày càng lớn mạnh cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

         Thư viện đã trải qua hơn 40 năm phát triển với từng giai đoạn gắn với lịch sử phát triển của Trường và những thăng trầm của đất nước. Thư viện là một đơn vị non trẻ nhưng có nhiều sức sống và tiềm năng phát triển trong tương lai. Từ một phòng đọc với cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ thiếu và ít, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường và với lòng yêu nghề sâu sắc, ý thức vươn lên mạnh mẽ, các cán bộ của Trung tâm Thông tin – Thư viện đã xây dựng lên một thư viện khang trang, hiện đại và là môi trường nghiên cứu, học tập lý tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Thư viện Nhà trường là nơi cung cấp nguồn học liệu quý giá như: Tài liệu giáo trình, báo, tạp chí, luận án, luận văn các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên, các sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú như: Dịch vụ cung cấp tài liệu cấp 1, cấp 2 thông qua hệ thống các phòng phục vụ, mục lục tra cứu thủ công, hệ thống tra cứu hiện đại thân thiện, dịch vụ tìm tin trên internet,...nhằm thúc đẩy văn hóa đọc của thế hệ trẻ.

Với vai trò là cầu nối giữa thư viện và bạn đọc, các cán bộ của Trung tâm đã kết hợp với đội ngũ giảng viên của Nhà trường và các khoa ở các cơ sở giáo dục đào tạo cùng chuyên ngành nhằm thúc đẩy hoạt động của Trung tâm và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường. Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm đã tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ và đi tham quan các thư viện ở các nước phát triển trên thế giới như: Pháp, Malaixia, Hà Lan,... nhằm học tập kinh nghiệm để áp dụng vào hoạt động của Trung tâm theo hướng hiện đại hóa phù hợp với xu thế của thế giới.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà trường, sự ủng hộ, hỗ trợ của các phòng ban chức năng, và với sự nỗ lực, lòng yêu nghề, tận tâm phục vụ của tập thể cán bộ thư viện qua các thời kỳ, thư viện Trường Đại học Nội vụ ngày một lớn mạnh, không chỉ có cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại, cơ sở dữ liệu phong phú và có nguồn nhân lực dồi dào, phương thức phục vụ phong phú.

Với những đóng góp và thành tích trong hoạt động, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2011.


Một số hình ảnh của Trung tâm Thông tin thư viện:

Khuôn viên Trung tâm Thông tin – Thư viện

Phòng đọc Tạp chí của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2012

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức giới thiệu dịch vụ Thông tin – Thư viện hiện đại của nhà Trường.

Trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển, Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để phát triển, trong đó, từ những năm 2010 đến nay; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Thư viện đã đặt ra mục tiêu và tìm kiếm giải pháp để xây dựng triển khai các hình thức phục vụ bạn đọc có hiệu quả, với những mục tiêu và hướng đi mạnh dạn cùng với phương châm để đặt ra mục tiêu phấn đấu, đó là: “Các Trung tâm Thông tin – Thư viện nào có những dịch vụ gì, thì Trung tâm Thông tin – Thư viện chúng tôi sẽ có dịch vụ đó”. Qua việc phát triển của hoạt động Thông tin – Thư viện các trường Đại học trong nước, khu vực và Quốc tế qua hơn 1 thập niên về vấn đề phát triển các dịch vụ của Thư viện điện tử, chúng tôi đã lựa chọn theo hướng triển khai nhiều giải pháp: mã nguồn đóng, mã nguồn mở và ưu tiên theo hướng phát triển mã nguồn mở theo tinh thần của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời chúng tôi còn thực hiện trên tinh thần đó là chủ động quản trị và phát triển nguồn lực thông tin điện tử (không thuê bất cứ dịch vụ lưu trữ dữ liệu online nào khác của các nhà cung cấp dịch vụ).

Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã lựa chọn giải pháp tích hợp các phần mềm thư viện trên cơ sở đảm bảo những nguyên tắc hoạt động và phát triển, và đặc biệt có khả năng duy trì lâu dài, thuận tiện trong việc trao đổi, nâng cấp phiên bản mới, sang hệ thống khác vì toàn bộ cấu trúc chương trình chúng tôi triển khai dựa trên các tiêu chuẩn Quốc tế về ngành và tiêu chuẩn về công nghệ. Cụ thể gồm 3 dịch vụ chính đang được cung cấp:

1. Dịch vụ tra cứu thông tin thư mục (Sử dụng KOHA 3.16.04 bản cập nhật mới nhất 9-2014).

2. Dịch vụ tra cứu thông tin toàn văn. (Sử dụng Dspace 4.2, bản mới nhất cập nhật 8-2014).

3. Dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo mô hình mạng ngang hàng. (Sử dụng weezo 4.3 bản mới nhất cập nhật 6-2014).

Chi tiết, vui lòng truy cập vào hệ thống tích hợp của Thư viện và xem nội dung HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Các tin khác