Tạp chí Khoa học Nội vụ
07/03/2013 11:43:04 GMT

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI VỤ

-Trụ sở làm việc: Phòng E104, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36

đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

-Điện thoại: 043 7532864 – máy lẻ 131

-Email: tapchinckhnv@gmail.com

                banbientaptcnckhnv@gmail.com

 

.

DANH SÁCH CÁN BỘ TẠP CHÍ KHOA HỌC NỘI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HÒM THƯ

1

PGS.TS Nguyễn Minh Phương

Tổng biên tập

nmphuongvkh@yahoo.com.vn

2

TS. Nguyễn Nghị Thanh

Phó tổng biên tập

3

Ths. Nguyễn Ánh Nguyệt

Chuyên viên

nguyetna.tckhnv@gmail.com

4

Ths. Bùi Thị Thảo

Chuyên viên

buithao134@gmail.com

5

Ks. Trần Trọng Nghĩa

Chuyên viên

Nghia.dhnv@gmail.com


Các tin khác