Trung tâm đào tạo nghiệp vụ văn phòng và dạy nghề
13/01/2013 11:22:42 GMT

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG VÀ DẠY NGHỀ

-Trụ sở làm việc:  Tầng 2 nhà E, Trường đại học Nội vụ Hà Nội,

số36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

-Điện thoại: (04)3 7532864, máy lẻ 114 

-Email: trungtamnghe.cv1@moet.edu.vn


I.Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề

1.Lãnh đạo

          - Giám đốc:         Ths Tạ Thị Liễu

          - PhóGiám đốc:   Hà Diệu Linh

          -Phó Giám đốc:   Hà Kim Anh

2.Danh sách cán bộ viên chức Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ

1

Ths. Tạ Thị Liễu

Giám đốc

tathilieu3478@gmail.com

2

Hà Diệu Linh

P. Giám đốc

linhhd80@.gmail.com

3

Hà Kim Anh

P. Giám đốc

kimanhha1961@gmail.com

4

Nguyễn Thị Nhật Ánh

Giáo viên

 

5

Trần Thị Mai

Giảng viên

maitran1981@gmail.com

6

Lê Văn Tường

Chuyên Viên

 

7

Lê Thị Mai Phương

Chuyên Viên

maiphuongtb91@gmail.com

3. Danh sách giảng viên, giáo viên thỉnh giảng


STT

Họ và tên

Môn học giảng dạy

1

PGS.TS Nguyễn Văn Thâm


2

PGS.TS Đào Xuân Chúc


3

PGS.TS Dương Văn Khảm


4

PGS.TS Nguyễn Văn Hàm


5

TS. Nghiêm Kỳ Hồng


6

TS. Chu Thị Hậu


7

TS. Đoàn Thị Hòa


8

TS. Vũ Thị Kim Xuyến


9

TS. Hoàng Sĩ Nguyên


10

NCS. Trần Thị Loan


11

NCS. Nguyễn Mạnh Cường


12

NCS. Ngô Sỹ Trung


13

NCS. Trần Việt Hà


14

NCS. Trịnh Thị Năm


15

Ths. Dương Mạnh Hùng


16

Ths. Trịnh Thị Kim Oanh


17

Ths. Phạm Thị Hồng Quyên


18

Ths. Nguyễn Thị Hường


19

Ths. Đỗ Thị Thu Huyền


20

Ths. Lâm Thu Hằng


21

Ths. Nguyễn Hữu Danh


22

Ths. Nguyễn Tiến Thành


23

Ths. Nguyễn Xuân Trung


24

Ths. Nguyễn Thị Kim Chi


25

Ths. Nguyễn Thị Thu Hường


26

Ths. Nguyễn Ngọc Linh


27

Ths. Hoàng Văn Thanh


28

Ths. Nguyễn Văn Chiều


29

Ths. Phạm Thị Hạnh


30

Ths. Ngô Thị Kiều Oanh


31

Ths. Bành Thị Ngọc Liên


32

Ths. Tạ Thị Liễu


33

Ths. Nguyễn Thị Hồng


34

Trần Văn Quang


35

Trần Thị Mai


36

Đỗ Thu Hiền


37

Trần Thu Hà


38

Nguyễn Vinh Sáu


39

Nguyễn Đăng Việt


40

Đinh Thị Hải Yến


41

Ths. Nguyễn Cao Hoành


II.Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề là đơn vị trực thuộc Trường, được thành lập theo Quyết định 221 QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Là đơn vị trực thuộc Trường, Trung tâm có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các ngành đào tạo như sau:

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chính quy tại trường và dạy nghề trong lĩnh vực Trường được giao đào tạo; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Trung tâm quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Trung tâm;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm quản lý theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt;

2.7. Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho các lớp Trung cấp và Nghề. Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa cho người học thuộc Trung tâm quản lý.

2.8. Quản lý và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của người học thuộc Trung tâm. Quản lý và cấp chứng chỉ học phần do Trung tâm quản lý.

2.9. Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan. Lập bảng điểm toàn khóa chuyển về Phòng Quản lý đào tạo theo quy định của Trường;

2.10. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thi tốt nghiệp, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tại Trường và hệ đào tạo nghề.

2.11. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.12. Quản lý viên chức và người học thuộc Trung tâm theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.13. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.14. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Trung tâm;

2.15. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Trung tâm;

2.16. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Trung tâm; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

III. Ngành đào tạo

Hiện nay Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo 03 bậc đào tạo và 09 chuyên ngành.

- Bậc đào tạo cao đẳng, trung cấp nghề gồm 02 chuyên ngành:

         + Văn thư hành chính

         + Quản trị doanh nghiệp

         - Bậc đào tạo sơ cấp nghề: Thư ký văn phòng

         - Bậc trung cấp chuyên nghiệp gồm 07 chuyên ngành:

         + Ngành Hành chính văn thư

         + Văn thư-Lưu trữ

         + Hành chính

         + Hành chính văn phòng

         + Thư ký văn phòng

         + Thông tin thư viện

         + Tin học ứng dụng

Ngoài ra, Trung tâm còn được giao đào tạo bồi dưỡng các khóa ngắn hạn.

IV. Những thành tích nổi bật của Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề

         Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội Hà Nội được thành lập từ năm 2012 theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHNV. Từ khi thành lập đến nay, quy mô và chất lượng đào tạo của Trung tâm không ngừng được nâng cao.

1.Hoạt động giảng dạy

1.1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên

         - Đội ngũ giảng viên của Trung tâm không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và trình độ. Giảng viên cơ hữu luôn đảm bảo trên 80% khối lượng của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy lĩnh vực văn thư, lưu trữ, văn phòng đều là các cán bộ có chuyên môn cao.

              + Bộ môn văn thư có 16 giảng viên, trong đó: 03 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 03 cử nhân;

         + Bộ môn lưu trữ có 15 giảng viên, trong đó: 01 Giáo sư, 03 Phó Giáo sư, 04 tiến sĩ, 04 thạc sĩ, 03 cử nhân.

         + Bộ môn quản trị văn phòng, văn bản, thư ký văn phòng có 25 giảng viên, trong đó: 01 Phó Giáo sư-Tiến sĩ, 07 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 04 cử nhân.

Các cán bộ tham gia giảng dạy đều là giảng viên tâm huyết với nghề và không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm nói riêng và Nhà trường nói chung.

1.2. Chất lượng đào tạo

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác đào tạo. Học sinh, sinh viên học tập tại Trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về khả năng chuyên môn cũng như thích nghi với công việc. Nhiều sinh viên đã dần khẳng định được vị trí công tác của mình trong các cơ quan và có được mức thu nhập xứng đáng.

Theo số liệu khảo sát của Trường, trên 70% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ngay và đảm nhận các công việc do cơ quan, lãnh đạo giao. Trong đó, nhiều sinh viên hiện đang đảm nhận công tác quản lý. Điều này đã chứng minh cho nhu cầu xã hội và chất lượng đào tạo, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, văn phòng do Trung tâm đào tạo.

Ngoài những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề còn quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy vi tính, cho học sinh, sinh viên toàn trường.

Hàng năm, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Như:

+ Tổ chức “Hội thi soạn thảo văn bản trên máy vi tính giỏi”;

+ Tổ chức các chuyến đi thực tế cho học sinh, sinh viên tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đầu ngành về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, văn phòng như: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Sở, Phòng, Nội vụ, Chi cục văn thư và Lưu trữ các tỉnh…, Phòng Hành chính, bộ phận văn thư - lưu trữ, văn phòng các cơ quan tổ chức khác như: Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam...

+ Hơn nữa, Trung tâm cũng thiết lập được một mạng lưới cơ sở thực hành thực tập khá rộng lớn trên phạm vi toàn quốc. Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã rèn luyện tay nghề cho hàng nghìn học sinh, sinh viên; và đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường

2.Về số lượng học sinh, sinh viên

Xuất phát từ chất lượng đào tạo và nhuc ầu của xã hội, số lượng học sinh, sinh viên tham gia học tập tạo Trung tâm không ngừng tăng lên theo các năm. Trải qua 42 năm đào tạo, tính đến tháng 12/2013, số học sinh, sinh viên đã và đang đào tạo:

+ Trung cấp chuyên nghiệp: 12.201 học sinh, sinh viên

+ Cao đẳng, trung cấp nghề: 4.286 học sinh, sinh viên.

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý 06 lớp, trong đó: 02 lớp Cao đẳng, 04 lớp Trung cấp.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ văn phòng và dạy nghề rất chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng chương trình khung cấp quốc gia bậc Cao đẳng và trung cấp nghề chuyên ngành Văn thư hành chính, Thư ký văn phòng, Lưu trữ.

Ngoài ra, giảng viên trong Trung tâm còn tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và viết bài báo khoa học có chất lượng đăng tải trên các Tạp chí và Hội thảo khoa học cấp trường.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, xây dựng Trung tâm trở thành một địa chỉ đào tạo uy tín, chất lượng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề:

 

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2012 – 2014

 

Một số lãnh đạo và sinh viên đạt giải trong Hội thi soạn thảo văn bản trên máy vi tính giỏi lần thứ VII năm 2014 do Trung tâm tổ chức

Các tin khác