Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam
13/01/2013 11:32:07 GMT

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Trụ sở: Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

ĐT: (0235) 62 63 232 FAX: (0235)6263 239
HOTLINE: 1900 9010; 0236.3700.288

Khu giảng đường: Số 02 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT: (0236) 6571 399 FAX: ( 0236) 6571 398.

Website: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn

I.Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo:

- Giám đốc: TS. Nguyễn Mạnh Cường.

- Phó Giám đốc: TS. Trần Đình Chín.

2. Sơ đồ tổ chức

3. Danh sách cán bộ, viên chức Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam


II. Giới thiệu Phân hiệu Quảng Nam

Phân hiệu Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 5989/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung, tiền thân là Trường Cao đẳng Nội vụ tại Đà Nẵng để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.


Theo đó, Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV có một số nội dung chính sau:


1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Campus of HaNoi University of Home Affairs in Quang Nam - HUHAQNA).

2. Vị trí chức năng

2.1 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

Phân hiệu Quảng Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2 Phân hiệu Quảng Nam có con dấu và tài khoản riêng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3.2 Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ môn học, giấy xác nhận theo quy định.

3.3 Phối hợp với các đơn vị liên quan của Trường phát triern chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học.

3.4 Tham gia đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

3.5 Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân hiệu.

3.6 Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp với năng lực của Phân hiệu và quy định của pháp luật.

3.7 Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định.

3.8 Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tham mưu các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

3.9 Tiếp nhận, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và thực hiện ký kết hợp đồng thời vụ theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

3.10 Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được vay vốn, được miễn, giảm thuế theo định của pháp luật.

3.11 Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.12 Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về đội ngũ viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

3.13 Xuất bản và phát hành Nội san Phân hiệu, các ấn phẩm khoa học; phối hợp với các đơn vị của Trường biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

3.14 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chính quyền địa phương các cấp theo quy định.

3.15. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

3.16 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Các bậc, ngành nghề đào tạo của Phân hiệu Quảng Nam

Là một bộ phận của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực Nội vụ cùng các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

-Các ngành đào tạo của bậc Đại học năm 2019:

+ Quản lý nhà nước;

+ Quản trị văn phòng;

+ Quản trị nhân lực;

+ Quản lý văn hóa (CN Văn hóa du lịch);

+ Luật, Thanh tra.

Bên cạnh đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp, Phân hiệu Quảng Nam thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và doanh nghiệp các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước các cấp (cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính), Văn thư, Lưu trữ, Thư viện và các lĩnh vực khác do Bộ Nội vụ quản lý.

Phát huy thế mạnh trong công tác đào tạo chuyên sâu về ngành Nội vụ, trong những năm qua, Phân hiệu Quảng Nam đã cung cấp cho xã hội nói chung và ngành Nội vụ nói riêng một số lượng không nhỏ nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng chuyên sâu, biết nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

Phân hiệu Quảng Nam đã có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng trong các lĩnh vực Nội vụ; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân; khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

IV. Những thành tích nổi bật của Phân hiệu Quảng Nam

- Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2016

-Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ngày 23/6/2011 về việc đã có nhiều thành tích công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 30/01/2011 về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

-Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngày 01/11/2010 về việc có thành tích thực hiện dự án xây dựng Cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội khu Đô thị mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngày 31/10/2017 về việc đã có thành tích và xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam.

Một số bằng khen, giấy khen của các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác.Các tin khác