Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam
13/01/2013 11:32:07 GMT

CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG

- Trụ sở làm việc: Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.6263230 – 0510.6263232 Fax: 0510.6263239

- Email: dhnv.csmt@gmail.com

-Địa chỉ website: http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
I.Cơ cấu tổ chức

1.Lãnh đạo

         - Giám đốc:            Ths. Trần Đình Thảo     

         - Phó Giám đốc:     Lê Phước Xưng   

         - Phó Giám đốc:     TS. Ngô Sỹ Trung  

2.Các phòng ban

         -Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên

         -Phòng Hành chính – Quản trị - Tổ chức

         -Phòng Tài chính – Kế toán

         -Phòng Khoa học công nghệ - Thông tin thư viện

         -Tổ giảng viên chuyên ngành

         -Tổ giảng viên cơ bản

II.Danh sách cán bộ, viênchức Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

STT

Họ và tên

Chức danh

Hòm thư

I.Ban giám đốc

1

Ths. Trần Đình Thảo

Giám đốc

sinhthaodn@gmail.com

2

Lê Phước Xưng

Phó Giám đốc

phuocxungnvdn@gmail.com

3

TS. Ngô Sỹ Trung

Phó Giám đốc

ngosytrung01@yahoo.com

II.Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên (0510.6263232 – máy lẻ 101)

1

Hồ Phan Lâm Trường

P.Trưởng phòng

truongcdnv@gmail.com

2

Trần Nguyên Thùy Minh

Chuyên viên

minhthuynoivu@gmail.com

3

Phạm Hoàng Vũ

Chuyên viên

hoangvu1886@gmail.com

4

Lê Thị Diệu

Chuyên viên

ledieu@gmail.com

5

Phan Văn Thịnh

Chuyên viên

phanthinh76@gmail.com

6

Đặng Thị Thùy Dung

Chuyên viên

Thuydung15061987@gmail.com

7

Nguyễn Quang

Giảng viên

nguyenquang.it@gmail.com

8

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

trangnv.it@gmail.com

9

Phan Thị Thu

Giáo viên

phanthucdnv@gmail.com

10

Nguyễn Thụy Ánh Ly

Trợ giảng

anhly1990@gmail.com

11

Huỳnh Trọng Dũng

Chuyên viên

huynhtrongdungdtu@gmail.com

12

Trần Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Tranhongnhung109@yahoo.com

13

Nguyễn Thị Lâm Duyên

Chuyên viên

duyenntl@bshc.com.vn

III. Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức (0510.6263.230 - máy lẻ 108)

1

Huỳnh Ngọc Dũng

Trưởng phòng

ngocdungdnk4@gmail.com

2

Trương Văn Anh

Chuyên viên

truongtheanhqb@gmail.com

3

Hồ Công Tuyến

Chuyên viên

khanhlinhtk2007@gmail.com

4

Phạm Thanh Huệ

Chuyên viên

phamthanhhue282@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chuyên viên

thuynguyenck@gmail.com

6

Thân Đức Hiếu

Cán sự

 

7

Nguyễn Thị Kim Phượng

Cán sự

kimphuong1179@gmail.com

8

Đoàn Quang Việt

Cán sự

quangvietnvmt@gmail.com

9

Nguyễn Văn Hương

Nhân viên

 

10

Nguyễn Bướm

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nhân viên

 

12

Mai Thị Bé

Nhân viên

 

13

Nguyễn Ngọc Thắng

Bảo vệ

 

14

Nguyễn Bá Trương

Bảo vệ

 

15

Huỳnh Mua

Bảo vệ

 

16

Huỳnh Thanh Lương

Bảo vệ

 

17

Trần Đình Giang

Lái xe

 

18

Nguyễn Trọng Hoàng

Lái xe

 

19

Huỳnh Thị Chín

Nhân viên

 

IV. Phòng  Tài chính – Kế toán (0510.6263.234 – máy lẻ 210)

1

Nguyễn Thị Tâm

Trưởng phòng

tam.nvmt@gmail.com

2

Huỳnh Thục My

Kế toán viên

thucmy.nvmt@gmail.com

3

Hồ Thị Thùy Nga

Kế toán viên

thaochi.tcdn@gmail.com

4

Huỳnh Thảo Chi

Kế toán viên

thuynga.nvmt@gmail.com

V. Phòng Khoa học công nghệ – Thông tin thư viện (0510.6263.235máy lẻ  205, 304)

1

Trương Thị Thủy

Trưởng phòng

truongthithuy.edu@gmail.com

2

Hồ Thị Bích Thủy

Chuyên viên

bichthuydhnv@gmail.com

3

Nguyễn Thị Tâm Huyền

Cán sự

nguyentamhuyen@gmail.com

4

Nguyễn Đức Vĩnh Thắng

Chuyên viên

vinhthangktvt@gmail.com

5

Nguyễn Quang Ngọc

Cán sự

quangngoc8x@gmail.com

6

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Trợ giảng

Nguyenthicamha19@gmail.com

7

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên

thanhtuan.ckq@gmail.com

VI. Tổ Giảng viên chuyên ngành (0510.6263.235máy lẻ 202, 206)

1

Hồ Thị Mộng Tuyền

Tổ trưởng

mongtuyendhnv@gmail.com

2

Lê Thanh Hùng

Giảng viên

lehungcdnv@gmail.com

3

Trần Thị Ngọc Ny

Giảng viên

ngocnytran@gmail.com

4

Lê Thu Huyền

Giảng viên

lethuhuyen2005@gmail.com

5

Hoàng Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

quynhtrang207@gmail.com

6

Đặng Thị Đào Trang

Trợ giảng

dangdaotrang@gmail.com

7

Trần Thị Trung

Trợ giảng

minhtrung.tran90@gmail.com

VII. Tổ Giảng viên cơ bản (0510.6263.235 - máy lẻ 211, 201)

1

Hoàng Sĩ Nguyên

Tổ trưởng

hoangsiqn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Lệ Hữu

Giảng viên

lehuunguyen.84@gmail.com

3

Đoàn Thị Hương Thảo

Giảng viên

huongthaodhsp@gmail.com

4

Lê Thanh Toàn

Giảng viên

toanlek10@gmail.com

5

Võ Thị Thanh Thúy

Giảng viên

thanhthuydhnv.edu@gmail.com

6

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

nguyenthanh.nv@gmail.com

7

Lê Vĩnh Hoàng Linh

Giảng viên

hoanglinh0902@gmail.com

8

Huỳnh Thị Thu Hiền

Giảng viên

huynhhien253@gmail.com

9

Lê Phước Quang

Giáo  viên

lequang8008@gmail.com


III.Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung được thành lập theo Quyết định số 493 QĐ-BNV ngày 31/5/2012 của Bộ Nội vụ trên cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng, để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Theo quyết định thành lập, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

1.Vị trí và chức năng

1.1. Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung (sau đây gọi tắt là Cơ sở Miền Trung) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Cơ sở Miền Trung có con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hàng.

1.3. Cơ sở Miền Trung đặt trụ sở chính tại Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển hàng năm, ngắn hạn, dài hạn. Xây dựng các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Cơ sở miền Trung;

2.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn thuộc các ngành, lĩnh vực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được phép đào tạo.

2.3. Tổ chức tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên; tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp thuộc Cơ sở miền Trung quản lý;

2.4. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao;

2.5. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự; quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc Cơ sở miền Trung. Thực hiện ký hợp đồng lao động vụ việc theo phân cấp của Hiệu trưởng;

2.6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Cơ sở miền Trung và chi cho các hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

2.7. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;

2.8. Chủ trì, tìm kiếm và phối hợp với các đối tác xây dựng và thực hiện các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.9. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Cơ sở miền Trung;

2.10. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo;

2.11. Tham gia quy trình tự đánh giá chất lượng đào tạo của Cơ sở miền Trung và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Cơ sở miền Trung; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Cơ sở miền Trung;

2.12. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Cơ sở miền Trung;

2.13. Tham gia hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật;

2.14. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức; kế hoạch trang bị cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa; kế hoạch tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.15. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Cơ sở;

2.16. Tổ chức đánh giá viên chức và người học thuộc Cơ sở; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường;

2.17. Tổ chức cho viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội;

2.18. Chấp hành pháp luật về giáo dục; thực hiện xã hội hóa giáo dục;

2.19. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật;

2.20. Thực hiện chế độ báo cáo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động của Cơ sở theo quy định của pháp luật;

2.21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

2.22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Các bậc đào tạo tại cơ sở

Là một bộ phận của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Cơ sở miền Trung có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực nội vụ cùng các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

-Các ngành đào tạo của bậc Đại học:

+ Quản lý nhà nước;

+ Quản trị văn phòng;

+ Quản trị nhân lực;

+ Lưu trữ học.

-Các ngành đào tạo của bậc Cao đẳng:

+ Quản trị nhân lực;

+ Quản trị văn phòng;

+ Văn thư lưu trữ;

+ Hành chính học;

+ Dịch vụ pháp lý.

-Các ngành đào tạo bậc trung cấp:

+Hành chính văn phòng;

+ Hành chính văn thư.

Bên cạnh đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp, Cơ sở miền Trung thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và doanh nghiệp các lĩnh vực như: Văn thư, Lưu trữ, Thư viện, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Quản lý nhà nước, và các lĩnh vực do Bộ Nội vụ quản lý.

Phát huy thế mạnh trong công tác đào tạo chuyên sâu về ngành Nội vụ, trong những năm qua, Cơ sở miền Trung đã cung cấp cho xã hội nói chung và ngành Nội vụ nói riêng một số lượng không nhỏ nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng chuyên sâu, biết nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung đã có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng trong các lĩnh vực Nội vụ; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân; khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

IV. Những thành tích nổi bật của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Các danh hiệu đạt được

-Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ngày 23/6/2011 về việc đã có nhiều thành tích công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 30/01/2011 về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

-Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 01/11/2010 về việc có thành tích thực hiện dự án xây dựng Cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội khu Đô thị mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Và một số bằng khen, giấy khen của các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác.

Một số hình ảnh nổi bật của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014

Hội thảo khoa học “Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ”

Hội thảo Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hội trại “Sáng tạo trẻ 2014”

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng đọc sách hiệu quả” cho học sinh, sinh viên

Cơ sở miền Trung


Các tin khác