Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM
06/03/2013 04:10:25 GMT

CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- Trụ sở làm việc: số 89 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: (08) 3910 1898 – (08) 3910 1887 Fax: (08) 3910 1880

- Email: conghoaomt@yahoo.com


I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh

1. Ban Giám đốc

- Quyền Giám đốc: ThS. Trương Cộng Hòa

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa

2. Các bộ phận thuộc Cơ sở

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể (Chi Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên);

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức;

- Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên;

- Phòng Khoa học, công nghệ và thông tin thư viện;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Tổ Giảng viên cơ bản;

- Tổ Giảng viên chuyên ngành.

II. Danh sách cán bộ, viên chức Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Hòm thư

Di động

Cơ quan

I.Ban Giám đốc

1

Trương Cộng Hòa

Q.Giám đốc

- Giảng viên

0913.238.156

08.3910.1885

conghoaomt@yahoo.com

2

Nguyễn Văn Hòa

P.Giám đốc

0983.372 970

08.3910.1882

hoanv1961@yahoo.com

II. Phòng Hành chính – Quản trị - Tổ chức ; số Fax : (08) 39101880

1

Đào Thế Dũng

Phụ trách Phòng

- Giảng viên

0978.118.698

08.3910.1898

dungdaothe@gmail.com

2

Lê Hồ Nam Hưng

Phó Tổ Trưởng

090.656.9839

08.3910.1898

lehonamhung@gmail.com

3

Lê Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

0983.783.683

08.3910.1880

lethanhhuyen304@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh

Cán sự

0978.3616.76

08.3910.1898

thanhnguyenth1984@gmail.com

5

Nguyễn Huy Khôi

Lái xe

01684134765

08.3910.1898

nguyenhuykhoi.dhnv@gmail.com

III. Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên ; số Fax: (08) 39118915

1

Nguyễn Thị Hiên

Phụ trách Phòng

- Giảng viên

0904.465.691

08.3910.1887

nguyenhientnv@gmail.com

2

Đặng Thanh Tuấn

Chuyên viên

090.9911.070

08.3911.8919

thanhtuanhanhchinh@gmail.com

3

Nguyễn Lê Hoài Vy

Chuyên viên

094.882.1111

mshoaivy@gmail.com

5

Đoàn Cẩm Bình

Chuyên viên

0938.258.269

08.3911.8918

binhdc1911@gmail.com

9

Nguyễn Phan Mỹ Liên

Chuyên viên

01272770277

myliennp@gmail.com

4

Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906.261.309

08.3911.8917

phuongthao198.dhnvhn@gmail.com

8

Nguyễn Minh Đức

Chuyên viên

01285502333

duc.nm.dhnvhn@gmail.com

6

Lô Xuân Thống

Giáo viên

01236457890

08.3911.8916

loxuanthong1@gmail.com

7

Phan Thị Bích

Chuyên viên

098.3352.886

bichcdnv@gmail.com

10

Nguyễn T. Kiều Trang

Chuyên viên

0903.173.243

moctuyet1989@gmail.com

IV. Phòng Tài chính – Kế toán

1

Hồ Thị Bình

Phụ trách Phòng

01664566419

08.3910.1882

hbinh0001@gmail.com

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0979.301.686

08.3910.1882

nkkimoanh@gmail.com

3

Trần Thị Kim Ánh

Chuyên viên

0984.395.116

08.3910.1882

kimanhtran.act@gmail.com

V. Phòng Khoa học, công nghệ và thông tin thư viện

1

Trần Quốc Toanh

Phụ trách Phòng

- Giảng viên

093.787.8868

08.3910.1881

tranquoctoanh@gmail.com

2

Đỗ Thị Ngọc Lan

GV chính

0938.950.608

08.3910.1881

minhlanlinh58@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0915.9999.57

08.3910.1881

nguyenthihoaqlhc@yahoo.com

4

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

093.799.7873

08.3910.1881

vannt.dhnv@gmail.com

5

Đỗ Văn Hanh

Chuyên viên

0989.318.916

08.3910.1881

dovanhanh1122@gmail.com

III. Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu (dẫn theo Quyết định số 499/QĐ-ĐHNV ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)


Đang tiếp tục cập nhật...

Các tin khác