Tin học ứng dụng
13/03/2013 11:51:12 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: TIN HỌC ỨNG DỤNG

2. Tên ngành tiếng Anh: Applied Informatics

3. Trình độ đào tạo: Bậc Cao đẳng, hệ chính quy

4. Mã ngành đào tạo: C480202

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo

Cử nhân cao đẳng Tin học ứng dụng có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, mạng máy tính và hệ thống thông tin. Sau khi học xong chương trình, sinh viên có khả năng nắm vững và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn như: thiết kế xây dựng, bảo trì Website, có khả năng lập trình cơ bản; có khả năng tham gia tính toán, nâng cấp, lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như cài đặt, vận hành, bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và mạng máy tính. Biết xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết những vấn đề đặc thù thuộc ngành Nội vụ như công tác quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ, … cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

8. Chuẩn đầu ra

8.1. Kiến thức

- Trang bị những kiến thức về lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục An ninh – Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ tiếng Anh cơ bản tương đương trình độ B và có kiến thức tiếng Anh về chuyên ngành khoa học máy tính.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, về mạng máy tính và quản trị mạng máy tính, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật lập trình và phân tích &thiết kế hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, ...

8.2. Kỹ năng

- Có khả năng khảo sát thực tế, thu thập thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

- Có khả năng thiết kế, lập trình, xây dựng và ứng dụng phần mềm để giải quyết các bài toán trong quản lý.

- Có khả năng quản trị và khai thác mạng, quản lý và sử dụng các hệ thống máy tính, sử dụng các phương tiện hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Có kỹ năng viết phần mềm và triển khai dự án công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng mềm như: Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác làm việc với cộng đồng, có khả năng thuyết trình, biết cách tổ chức và liên kết các hoạt động tập thể.

8.3. Thái độ

Cử nhân ngành Tin học ứng dụng có đạo đức và lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có thái độ trung thực, trách nhiệm với công việc được giao; có lòng say mê yêu nghề, có phương pháp làm việc khoa học, có ý thức trách nhiệm xã hội; có tinh thần học hỏi, ý chí vươn lên, có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn và để hoàn thiện bản thân.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Cao đẳng ngành Tin học ứng dụng có năng lực đảm nhiệm được các vị trí sau:

- Quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức; tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt trong ngành Nội vụ.

- Làm việc tại các cơ quan công quyền trong các lĩnh vực quản trị mạng và truyền thông, quản lý và triển khai các dự án phần mềm, quản trị hệ thống.

- Làm việc tại các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, kinh doanh; các lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

- Có khả năng tiếp tục học liên thông lên đại học cùng chuyên ngành hoặc nhóm ngành khác tương đương.


Các tin khác