Hội đồng Trường
10/07/2019 09:34:28 GMT
CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘIÔng Trần Đình Thảo

Chủ tịch Hội đồng trườngÔng Hoàng Văn Thanh

Chánh Văn phòng - Thư ký
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018-2023STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Ông. Trần Đình Thảo

Chủ tịch

2

Ông. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng

Thành viên

3

Ông. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng

Thành viên

4

Bà Lê Thanh Huyền, Phó hiệu trưởng

Thành viên

5

Ông Phạm Ngọc Trụ, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên

6

Ông. Hoàng Văn Thanh, Chánh Văn phòng     

Thư ký

7

Bà Vũ Ngọc Hoa

Thành viên

8

Ông Trần Xuân Hòa

Thành viên

9

Bà Nguyễn Thu An, Trưởng khoa Pháp luật Hành chính

Thành viên

10

Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng khoa Khoa Quản trị Văn phòng

Thành viên

11

Ông Trương Cộng Hòa, Q. Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

12

Ông Lê Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thành viên

13

Bà Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ

Thành viên

14

Ông Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thành viên

15

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước

Thành viên

16

Ông Phạm Hồng Thái, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

17

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc tập đoàn Intracom

Thành viên

18

Ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thành viên

19

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Dự án Công ty cổ phần tập đoàn HIPT

Thành viên


Các tin khác