Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Kết nối tình yêu sách, tình yêu đất nước với sinh viên 18/04/2014 09:12
Chào mừng Ngày sách Việt Nam và hướng tới kỷ niệm Ngày sách và Bản quyền Thế giới, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp trường lần thứ 3 năm 2014 vào sáng ngày 15/04/2014 với chủ đề “Âm vang Điện Biên”.
Công thức viết bài nghiên cứu khoa học trên Tạp chí 18/04/2014 08:43
Trong các trường Đại học, công tác nghiên cứu khoa học luôn được coi trọng và việc nghiên cứu khoa học được coi là nhiệm vụ không thể thiếu của mỗi giảng viên. Giai đoạn này, giảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội ý thức rõ và bị thôi thúc hơn bao giờ hết về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công việc nghiên cứu là cho ra mắt các bài viết nghiên ...
Mời viết bài cho Tạp chí số 1 - 2014 18/04/2014 08:29
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà tổ chức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, viên chức, giảng viên trong và ngoài trường tham gia viết bài cho Tạp chí nghiên cứu Khoa học Nội vụ số 1 năm 2014.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký kết hợp tác với Trường Đại học Niagara (Hoa Kỳ) 15/04/2014 14:23
Nằm trong khuôn khổ Hội thảo giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Đại học Niagara (Hoa Kỳ) với chủ đề “Kinh nghiệm đánh giá công chức và thu hút, trọng dụng nhân tài”, ngày 12/04/2014, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Niagara trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Trường Đại học Niagara (Hoa Kỳ) với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 11/04/2014 16:55
Chiều ngày 10/04/2014, đoàn công tác của Trường Đại học Niagara, New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ do Ngài chủ tịch Đại học Niagara – Đức cha Jamea J. Maher, C.M dẫn đầu đã đến thăm và bàn về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.