Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thắt chặt tình đoàn kết giữa Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Đoàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 24/01/2015 11:00
Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Đảng ủy phường Xuân La, chiều ngày 17/1/2015, tại Ủy ban nhân dân phường Xuân La đã diễn ra buổi lễ kết nghĩa giữa Đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Đoàn phường Xuân La. Lễ kết nghĩa được cụ thể hóa bằng việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai đơn vị.
Kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" 23/01/2015 09:47
Thông báo về việc đề nghị khen thưởng chuyên đề "giỏi việc nước, đảm việc nhà" 22/01/2015 10:17
Đăng ký bổ sung đề tài cấp Bộ năm 2015 22/01/2015 08:01
Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học - Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV - Tháng 10.2015 22/01/2015 07:57