Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2014: Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa Nhà trường 14/07/2014 16:18
Nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2014, Ban chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng. Theo đó, “quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa Nhà trường” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Trường Đại học ...
Mời viết bài cho Tạp chí số 2 - 2014 14/07/2014 10:32
Mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội qua việc hợp tác với doanh nghiệp” 11/07/2014 16:41
Căn cứ kế hoạch số 640/KH-ĐHNV ngày 05 tháng 06 năm 2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội qua việc hợp tác với doanh nghiệp”.
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 11/07/2014 15:12
Chiều ngày 04/07/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Hơn 200 cán bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham gia tập huấn tuyển sinh đại học 2014 11/07/2014 15:05
Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 đang đến rất gần, sáng ngày 04/07/2014, hơn 200 cán bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tham gia buổi tập huấn tuyển sinh do Trường tổ chức.