Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015 04/05/2015 11:34
Kế hoạch thực tập cho sinh viên Đại học liên thông hệ chính quy khóa học 2013 - 2015 04/05/2015 09:49
Thực hiện đeo thẻ viên chức 04/05/2015 09:47
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI THAM GIA HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ 04/05/2015 09:20
Vào sáng ngày 23/4, Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên AUF (CONFRASIE) khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức được khai mạc tại Khách sạn Melia, Hà Nội. Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tham dự Hội nghị.
Danh sách dự kiến học bồng kỳ I năm học 2014 - 2015 27/04/2015 16:32