Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng cho viên chức và người lao động Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/10/2014 16:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận Tây Hồ năm 2014 24/10/2014 11:56
Trong các ngày từ 14 đến 15/10, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tham gia Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận Tây Hồ năm 2014. Căn cứ vào kết quả thi đấu, sáng ngày 22/10, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết Hội thao Lực lượng Dân quân Tự về cấp quận năm 2014 và Trung đội Tự vệ của Trường đã đạt giải nhất toàn đoàn với nhiều thành tích thi đấu đạt ...
Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn 24/10/2014 09:12
Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức, người lao động 24/10/2014 08:58
Quy định về việc thực hiện quy trình giảng báo cáo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/10/2014 08:51