Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ khoa Văn hóa - Thông tin & Xã hội và Trung tâm Thông tin Thư viện 29/07/2015 16:57
Chiều ngày 28/7, Chi bộ khoa Văn hóa – Thông tin & Xã hội và Trung tâm Thông tin Thư viện (VHTT&XH và TTTTTV )thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Bành Thăng Long. Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.
Ngưỡng xét tuyển vào đại học là 15 điểm 29/07/2015 15:59
Chiều 28/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng tối thiểu thí sinh phải đạt được để xét tuyển vào đại học ở tất cả tổ hợp là 15 điểm. Ngưỡng xét tuyển vào cao đẳng là 12 điểm.
Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ khoa Khoa học chính trị 29/07/2015 11:50
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sáng ngày 28/7, Chi bộ khoa Khoa học chính trị đã tổ chức lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Huy Dân.
Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp và Quản trị thiết bị 28/07/2015 21:30
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sáng ngày 27/7, tại phòng A104, Chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp và Quản trị Thiết bị đã tổ chức lễ Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trương Văn Đỉnh.
Danh sách thí sinh và thời gian ôn thi liên thông năm 2015 28/07/2015 16:55