Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Kế hoạch đón tiếp sinh viên nhập trường năm 2015 31/08/2015 11:18
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015 25/08/2015 19:32
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2015.
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 24/08/2015 19:03
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy nhăm 2015 và xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I.
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn dự kiến tính đến 20h ngày 22/8/2015 21/08/2015 18:15
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn dự kiến tính đến 20h ngày 22/8/2015
Thông báo xét tuyển bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề chính quy năm 2015 20/08/2015 16:41
Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục dạy nghề giao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường thông báo xét tuyển đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng Nghề hệ chính quy.