Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Quyết định khen thưởng tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 và sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2013 - 2014 16/09/2014 13:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ viên chức 15/09/2014 11:29
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2014, chiều ngày 12/9/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho gần 100 cán bộ làm hành chính và giảng viên kiêm nhiệm thuộc các khoa, trung tâm và phòng chức năng tại phòng học E501 của Trường.
Hội thảo “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” 15/09/2014 11:22
Với phương châm đổi mới để phát triển, tiếp thu một cách chọn lọc những tiến bộ khoa học công nghệ, sáng ngày 10/9/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”.
Quyết định tiếp nhận 48 sinh viên vào học tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo chế độ cử tuyển năm 2014 11/09/2014 15:26
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 bậc cao đẳng 2011 - 2014 hệ chính quy 09/09/2014 08:32