Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Kế hoạch tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh - sinh viên năm 2015 27/04/2015 10:45
Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 25/04/2015 17:21
Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2017 thành công tốt đẹp 25/04/2015 17:12
Chiều ngày 25/4/2015, Đại hội lần II của Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Kế hoạch xét điều kiện dự thi, thi, chấm thi, phân loại tốt nghiệp và bế giảng bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2012 - 2015 24/04/2015 15:51
Tự hào con số 600 thành viên CLB Nhà quản trị nhân lực 24/04/2015 10:59
Sáng ngày 23/4, tại hội trường tầng 5 Trung tâm Thông tin Thư viện, Câu lạc bộ Nhà quản trị Nhân lực – Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đã tổ chức “Kết nạp thành viên mới, khen thưởng thành viên xuất sắc và trao giải bóng đá Sức xuân 2015”.