Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Tăng cường đối thoại tạo sự thấu hiểu 07/10/2015 07:53
Sáng ngày 05/10, tại Hội trường lớn Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại học sinh, sinh viên đầu tháng.
Quy định mới về cơ chế thu học phí 06/10/2015 15:25
Học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 - 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 - 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.
Nhu cầu nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học của giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tăng cao 06/10/2015 10:53
Sáng ngày 3/10, tại phòng họp Quốc tế D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng viết bài báo khoa học thu hút sự tham gia của hơn 50 học viên là các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015 05/10/2015 15:19
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức nhận đơn phúc khảo kết quả điểm thi tuyển sinh đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015 từ ngày 02/10/2015 đến 16/10/2015.
Kế hoạch tổ chức tọa đàm khoa học cấp Trường "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chuyên ngành đào tạo ngành Quản trị nhân lực" 05/10/2015 11:21