Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Hội thảo khoa học về đào tạo nguồn nhân lực ngành Nội vụ 29/07/2014 08:13
Thông tin Hội thảo khoa học về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ do Trường Đại học Nội vụ tổ chức đăng trên báo Giáo dục và thời đại.
Thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên – Hà Nam 28/07/2014 22:47
Chiều ngày 25/7, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên - Hà Nam nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Hội thảo “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” 28/07/2014 22:29
Chiều ngày 22/07/2014, tại Quảng Nam, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo “Rà soát văn bản văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức thành công hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ” 28/07/2014 22:08
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ nhằm đáp ứng thực tế xã hội là một vấn đề cấp bách đang được đặt ra đối với nước ta hiện nay. Đứng trước yêu cầu đó, sáng ngày 22/07/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội ...
Thông báo xét tuyển cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề năm 2014 28/07/2014 15:29