Các hoạt động của thư viện
04/01/2021 05:52:23 GMT
       Trung tâm Thông tin – Thư viện đã cấp toàn bộ tài khoản của các lớp sinh viên chính quy nhập học năm 2020. Xin mời các bạn truy cập theo liên kết sau: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen để phục vụ học tập và nghiên cứu hiệu quả hơn. Tài khoản của cá nhân đã được Thư viện cung cấp vào buổi sinh hoạt đầu khóa. Mọi thắc mắc xin các bạn gửi vào email libhuha@gmail.com để chúng tôi giải đáp. Chúc các bạn học tập hiệu quả tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Ghi chú:
Vì chúng tôi đang cấp quyền sử dụng, nên các bạn sử dụng địa chỉ IP để truy cập và sử dụng toàn bộ tư liệu trong hệ thống, xin mời xem thêm video sau để sử dụng. Trân trọng cảm ơn!
Các tin khác