Các hoạt động của thư viện
21/04/2021 09:28:54 GMT
Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4-2021); ngày sách và bản quyền thế giới (23-4-2021). Hướng tới chào mừng ngày truyền thống 50 năm trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai xếp sách, trưng bày tài liệu và triển khai phù hợp với tình hình mới - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại theo hướng chuyển đổi số trong hoạt động thư viện: Vừa đảm bảo công tác không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh, vừa đáp ứng được sự lan tỏa lâu dài của sự kiện hướng tới chào mừng ngày Hội Quốc gia (Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026) và lập thành tích hướng tới ngày truyền thống 50 năm trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chuỗi Videoclip bao gồm: 1. Phóng sự của truyền hình báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam;
           Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4-2021); ngày sách và bản quyền thế giới (23-4-2021). Hướng tới chào mừng ngày truyền thống 50 năm trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai xếp sách, trưng bày tài liệu và triển khai phù hợp với tình hình mới - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại theo hướng chuyển đổi số trong hoạt động thư viện: Vừa đảm bảo công tác không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh, vừa đáp ứng được sự lan tỏa lâu dài của sự kiện hướng tới chào mừng ngày Hội Quốc gia (Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026) và lập thành tích hướng tới ngày truyền thống 50 năm trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chuỗi Videoclip bao gồm:

1. Phóng sự của truyền hình báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam.


2. Video clip do Tổ Thông tin Truyền thông, Trung Tâm Thông tin - Thư viện biên tậpCác tin khác