Liên kết hữu ích trong THƯ VIỆN
16/07/2021 02:58:11 GMT
1. NỘP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRỰC TUYẾN (GIẢNG VIÊN & SINH VIÊN, HỌC VIÊN) TẠI LIÊN KẾT SAU

2. NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TẠI LIÊN KẾT SAU

3. NỘP LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠI LIÊN KẾT SAU.

4. Khai báo giờ nghiên cứu khoa học HÀNG NĂM.


          Chú ý: Sau khi nộp bản điện tử xong, Thầy / Cô và các bạn sinh viên/ học viên chỉ cần mang bản cứng lên phòng H301 để nộp và không cần làm đĩa CD đi kèm nữa.Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác!
Các tin khác