Tin tức
10/09/2021 04:55:08 GMT
Với mục đích tạo ra diễn đàn khoa học nhằm thảo luận, tổng hợp ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn trong việc xác định và phát triển những giá trị cốt lõi của nền công vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: “Những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam”. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý thầy, cô giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý viết bài và tham dự Hội thảo.

Xem chi tiết tại đây: THƯ MỜI VIẾT BÀI
Các tin khác