Các hoạt động của thư viện
22/04/2022 03:55:43 GMT
Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai các hoạt động theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phù hợp với các sự kiện chung của ngành Thông tin - Thư viện và Truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Bộ Thông tin - Truyền thông. Trong đó có sự kiện cuộc thi “CUỐN SÁCH TÔI YÊU” LẦN THỨ 2” theo hình thức giới thiệu sách bằng video clip và nộp tác phẩm dự thi trực tuyến. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi xin thông báo kết quả cuộc thi như sau:

Các tin khác