Quản trị văn phòng
10/08/2015 03:15:24 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

2. Tên ngành tiếng Anh: Office Management

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

4. Mã ngành đào tạo: C340406

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản trị văn phòng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn về công tác quản trị văn phòng; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

8. Yêu cầu:

8.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý luận chính trị, quản lí nhà nước, tổ chức nhà nước và pháp luật, tin học, ngoại ngữ; hệ thống kiến thức cơ bản và các nghiệp vụ về văn phòng, quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ, kế toán.

8.2. Về kỹ năng

Cử nhân cao đẳng Quản trị văn phòng được đào tạo một số kỹ năng sau:

- Giúp lãnh đạo trong công tác tổ chức quản lí văn phòng, cơ quan; tham mưu tư vấn về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hành chính của các cơ quan, tổ chức.

- Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng như:
+ Trợ giúp lãnh đạo trong công tác tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý;

+ Soạn thảo văn bản hành chính thông thường;

+ Quản lý và giải quyết văn bản;

+ Tổ chức công tác lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

+ Tổ chức sắp xếp phòng làm việc khoa học;

+ Giúp lãnh đạo kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của các phòng, ban, bộ phận và của văn phòng;

+ Giúp lãnh đạo tổ chức, điều hành các cuộc hội họp của cơ quan, văn phòng;

+ Kỹ năng giao tiếp công sở.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

8.3. Về thái độ

- Lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề.

- Có tinh thần phấn đấu, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có trách nhiệm với bản thân, nghề nghiệp và xã hội.

- Chủ động, sáng tạo trong công việc của bản thân, cơ quan, tổ chức.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị văn phòng có cơ hội làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương với các vị trí công việc sau:

- Nhân viên văn phòng tại cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị- xã hội;

- Công chức văn phòng thống kê tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp;

- Trợ lý lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sau khi học xong, người học có thể học liên thông đại học tại Trường hoặc các cơ sở đào tạo khác.

Các tin khác