Quản lý văn hóa
10/08/2015 03:28:18 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN

                                            TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ VĂN HÓA

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Mã ngành đào tạo: C220342

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo

Chương trình giáo dục đại học ngành Quản lý văn hóa trình độ cao đẳng nhằm đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa có trình độ lý luận và nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động trong ngành Văn hóa thông tin.

8. Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản lý văn hóa phải đạt được các yêu cầu sau:

8.1. Trình độ kiến thức

8.1.1. Kiến thức nền tảng

- Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ; kiến thức cơ bản về kinh tế học văn hóa;

- Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là lịch sử văn hóa dân tộc.

8.1.2. Kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu

- Nắm vững kiến thức về khoa học tổ chức quản lý, các phương pháp quản lý điều hành chung và các phương pháp quản lý điều hành đặc thù trong lĩnh vực văn hóa;

- Nắm vững những kiến thức về văn hóa nghệ thuật đủ để thưởng thức, thẩm định và tổ chức hoạt động sáng tạo. Am hiểu về các hoạt động văn hóa cộng đồng, đời sống văn hóa cơ sở, di sản văn hóa hóa dân tộc, các loại hình dịch vụ văn hóa;

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thông tin, truyền thông, tuyên truyền, cổ động và marketing dịch vụ văn hóa.

8.2. Năng lực nhận thức, tư duy, kỹ năng thực hành

- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và đề xuất xây dựng chính sách văn hóa;

- Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật như marketing văn hóa nghệ thuật, gây quĩ và thu hút tài trợ, giáo dục nghệ thuật, quản lý các hoạt động mỹ thuật, quản lý nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, quản lý di sản gắn với phát triển du lịch, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng; kỹ năng quản lý rủi ro;

- Các kỹ năng hỗ trợ như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp;

- Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và các vấn đề văn hóa - xã hội;

- Viết bài, biên tập với nhiều thể loại báo chí dưới dạng: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự, tường thuật, nghị luận;

- Lập kế hoạch truyền thông, xây dựng chiến lược, chiến dịch truyền thông;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản hướng dẫn, vận dụng pháp luật vào đời sống phù hợp với địa phương;

- Kỹ năng tổ chức các dịch vụ văn hóa;

- Kỹ năng xây dựng thực hiện các chương trình du lịch, tham quan, nghiên cứu tại các điểm văn hóa, di tích lịch sử tại địa phương.

8.3. Phẩm chất nhân văn

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh;

- Có ý thức phục vụ có trách nhiệm công dân;

- Biết trân trọng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa nghệ thuật, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể;

- Yêu nghề, tâm huyết say mê, với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có tinh thần trách nhiệm và có đạo đức nghề nghiệp; có hoài bão về nghề nghiệp;

- Tác phong chuyên nghiệp; chủ động khẩn trương, tích cực, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ;

- Năng động, linh hoạt, tự tin, khiêm tốn, cầu tiến.

8.4. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh cấp độ A1 khung Châu Âu chung.

8.5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay nước ngoài;

- Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và tổ chức quản lý văn hóa, các tổ chức đoàn thể;

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí hướng dẫn viên, phương pháp viên, thanh tra viên của ngành Văn hóa;

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận Marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp;

- Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện, mở các phòng tranh (gallery) hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelance) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.

8.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa có thể học tiếp chương trình đào tạo Liên thông từ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hoặc một số trường đại học khác;

- Theo nguyện vọng sinh viên có thể học văn bằng 2 về các ngành khoa học xã hội và nhân văn;

- Ngoài ra, với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục quá trình tự học suốt đời để không ngừng cập nhật kiến thức và đổi mới, nâng cao năng lực tác nghiệp.

Các tin khác