Bậc Trung cấp
17/12/2015 09:59:25 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Tên ngành đào tạo: HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy

4. Mã ngành đào tạo:

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc văn hoá hoặc tương đương, tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển hàng năm theo chỉ tiêu đào tạo của Trường được Bộ GD&ĐT giao.

6. Thời gian đào tạo: 02 năm

7. Mục tiêu đào tạo: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc văn hoá hoặc tương đương, tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển hàng năm theo chỉ tiêu đào tạo của Trường được Bộ GD&ĐT giao.

8. Chuẩn đầu ra

8.1. Về kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lí nhà nước, tổ chức nhà nước và pháp luật, tin học, ngoại ngữ; hệ thống kiến thức về các nghiệp vụ văn phòng, hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ.

8.2. Về kỹ năng

Cán sự Hành chính văn phòng được đào tạo một số kỹ năng sau:

- Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng như:

+ Công tác thu thập và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý;

+ Soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường;

+ Quản lý và giải quyết văn bản;

+ Tổ chức công tác lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

+ Tổ chức sắp xếp phòng làm việc khoa học;

+ Kỹ năng thực hiện nghiệp vụ tổ chức hội họp, chuyến đi công tác của cơ quan, văn phòng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm chuyên dụng trong quản lý văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp công sở;

+ Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

8.3. Về thái độ

- Lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề.

- Có tinh thần phấn đấu, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có trách nhiệm với bản thân, nghề nghiệp và xã hội.

- Chủ động, sáng tạo trong công việc của bản thân, cơ quan, tổ chức.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Hành chính văn phòng có cơ hội làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương với các vị trí công việc sau:

- Nhân viên văn phòng tại cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị- xã hội;

- Công chức văn phòng thống kê tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp;

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi học xong, người học có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn tại Trường hoặc các cơ sở đào tạo khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Các tin khác